Pierwsze ograniczenia – na wiosnę – spowodowały zahamowanie wydawania orzeczeń. Drugi lockdown trwa od 17 października. Oznacza to, że w sądach zapadają wyroki na posiedzeniach niejawnych. Przy czym takiego problemu nie ma z wyrokami TSUE. Te okoliczności i rozwiązania rzutują też na nasze tegoroczne zestawienie. Jak co roku zwracamy uwagę na wyroki, które kształtują linie orzecznicze w sprawie sposobu opodatkowania różnego rodzaju zdarzeń, a także te, które zmieniają dotychczasowe podejście. Liczymy na to, że przygotowany przez nas bilans roku będzie wskazówką dla podatników i pozwoli im rozliczyć się z fiskusem bez późniejszych negatywnych konsekwencji. Przy opisach poszczególnych spraw – tam, gdzie było to możliwe – wskazujemy również linie orzecznicze.

Orzeczenia TSUE