sygn. akt I FSK 21/18 wyrok NSA z 23 września 2020 r.

O CO TOCZYŁ SIĘ SPÓR

Chodziło o to, czy firma, która zaniżała obroty z imprez weselnych, powinna dopłacić VAT wyliczony w oparciu o autorską metodę szacowania przyjętą przez organy podatkowe. Fiskus wziął pod uwagę liczbę kupionych przez firmę w cukierni paczek z ciastem, które w formie podarunku od pary młodej było rozdawane gościom weselnym. Przyjął, że jedna paczka półkilogramowego ciasta była przeznaczona dla pary gości i na tej podstawie ustalił, ilu było uczestników imprezy. Następnie przemnożył liczbę gości przez cenę, którą firma rościła sobie za ugoszczenie jednej osoby (160 zł). Spór toczył się o to, czy przyjęta metoda szacowania była miarodajna.

ROZSTRZYGNIĘCIE

NSA uznał za miarodajne oszacowanie obrotów na podstawie informacji o ilości kupionego ciasta. Stwierdził, że przyjęta przez organy metoda jest logicznie uzasadniona, ma też swoje uzasadnienie w doświadczeniu życiowym. Dodał, że w sytuacji gdy firma nie wykazywała woli współpracy, organy nie miały innej możliwości ustalenia obrotów jak poprzez oszacowanie podstawy opodatkowania.

PODSUMOWANIE

Wyrok NSA to przestroga dla firm weselnych, które zaniżają obroty. Wyrok w sprawie organizatora wesel jest precedensowy, ale wcześniej były już inne orzeczenia, które akceptowały nowatorskie metody szacowania przyjęte przez organy podatkowe. Przykładem wyrok NSA z 3 września 2015 r. (sygn. akt I FSK 771/14), w którym sąd uznał, że obrót ze sprzedaży wysyłkowej butów został prawidłowo oszacowany na podstawie liczby wysyłanych paczek i ich wagi. NSA zaakceptował także szacowanie obrotów ze sprzedaży skór norek na podstawie wydatków na zakup karmy i utylizację zwierząt (wyroki NSA z 27 października 2020 r., sygn. akt I FSK 1841/17, I FSK 1839/17, I FSK 1840/17, I FSK 1838/17 oraz wyrok NSA z 29 października 2020 r., sygn. akt I FSK 1837/17).