sygn. akt I FSK 1719/19 wyrok NSA z 26 lutego 2020 r.

O CO TOCZYŁ SIĘ SPÓR

Chodziło o firmę handlującą paliwem. Koncesja kosztowała ją 10 mln zł kaucji. W 2018 r. szef KAS zablokował należące do firmy rachunki bankowe w związku z podejrzeniem oszustwa w handlu paliwami. Najpierw zrobił to na 72 godz., lecz trzy dni później przedłużył blokadę na trzy miesiące. Uzasadnił to obawą, że szacowane przez niego zobowiązanie w VAT nie zostanie wykonane. Wyliczył je na 16,5 mln zł i całą tę kwotę zablokował na firmowych rachunkach. Spór toczył się o to, czy blokada faktycznie powinna obejmować całą kwotę, czy też powinna uwzględniać złożone zabezpieczenie.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Przy blokowaniu rachunków bankowych szef KAS musi brać pod uwagę inne zabezpieczenia, takie jak kaucje i gwarancje, nie może dublować tych dwóch instytucji. W sprawie spółki organ miał prawo zabezpieczyć maksymalnie 6,5 mln zł. Z art. 38a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565) wynika bowiem wprost, że kaucja paliwowa jest wpłacana na poczet m.in. przyszłych należności z tytułu VAT.

PODSUMOWANIE

Wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży paliwowej, lecz także dla importerów towarów i niektórych przedsiębiorców handlujących produktami akcyzowymi. Oni też składają zabezpieczenia, które szef KAS powinien brać pod uwagę przy blokadzie konta.