sygn. akt I GSK 499/17 wyrok NSA z 24 stycznia 2020 r.

O CO TOCZYŁ SIĘ SPÓR

Chodziło o to, czy kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu produkcji i sprzedaży piwa i napojów piwnych smakowych powinna zostać zwrócona jako nadpłata, w sytuacji gdy ten kto ją uiścił, nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego.
Już 17 maja 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł na korzyść browarów. W wyroku o sygn. akt stwierdził, że akcyza od cukru, którym dosładzane było piwo smakowe, nigdy nie powinna była być wpłacana do budżetu. Wygrana koncernów nie doprowadziła jednak w prostej linii do odzyskania nadpłaty, bo czym innym jest spór o meritum (czy podatek jest należny), a czym innym spór o jego zwrot. Według fiskusa akcyza nie powinna być zwracana. Argumentem w tej sprawie stała się uchwała NSA z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt I GPS 1/11) w sprawie akcyzy od energii elektrycznej. Fiskus uznał, że jej tezy dotyczą każdej sytuacji, w której ciężar nadpłaconego poniósł konsument, a nie producent (w akcyzie) czy sprzedawca (w VAT).

ROZSTRZYGNIĘCIE

Uchwała z 22 czerwca 2011 r. ma znaczenie tylko w sprawach dotyczących energii elektrycznej. Do pozostałych sytuacji należy stosować ogólne reguły ordynacji podatkowej dotyczące nadpłaty podatku. W przepisach tych nie ma mowy o konieczności wykazania uszczerbku majątkowego, jaki poniósł podatnik w związku z nadpłaceniem lub nienależnym zapłaceniem podatku.

PODSUMOWANIE

Wyrok NSA to dobra wiadomość dla koncernów piwnych. Sąd orzekł bowiem jednoznacznie, że kwota, o którą od lat toczyły boje, powinna być traktowana jak każda inna nadpłata podatku. Powinna więc zostać im zwrócona.
Kolorem niebieskim oznaczyliśmy pozytywną dla podatników linię orzeczniczą, a czerwonym – niekorzystną.