Ministerstwo Finansów wyjaśnia kontrowersje dotyczące m.in. nowych przepisów o fakturowaniu, odliczania podatku z faktur wystawionych przez tzw. małych podatników czy ulgi na złe długi.
Od wczoraj weszło w życie wiele zmian dotyczących podatku od towarów i usług. Wynikają one m.in. z tzw. ustawy deregulacyjnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) i rozporządzeń w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428) i w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. z 2012 r., poz. 1485).
Resort finansów informuje np., że w przypadku zakupu towarów i usług od małych podatników stosujących metodę kasową nabywca może odliczyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym uregulował należność na rzecz małego podatnika. Resort zwraca też uwagę, że mały podatnik nie ma obowiązku zamieszczania terminów płatności na fakturze, choć może to zrobić.
Kolejna zmiana dotyczy ulgi na złe długi. Wierzyciel może skorzystać z ulgi m.in. pod warunkiem, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje korekty, dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Ministerstwo wyjaśnia, że wierzyciel może to sprawdzić, korzystając z internetowej bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Obie są prowadzone online.
Resort przypomina też, że po upływie 150 dni od terminu zapłaty dłużnik będzie miał obowiązek automatycznego skorygowania VAT – bez względu na to, czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi. Jeśli tego nie zrobi, to organ podatkowy będzie nakładał sankcję w wysokości 30 proc. kwoty podatku, który powinien być skorygowany.
Wątpliwości budzą też nowe przepisy dotyczące fakturowania. Ministerstwo podkreśla, że w związku z koniecznością zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur papierowych i elektronicznych przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania żadnych technicznych procesów oraz wdrażania jakichkolwiek regulaminów. Część firm proponowała takie rozwiązania w związku z tym, że nowe przepisy o fakturowaniu pozwalają podatnikom zapewnić autentyczność i integralność za pomocą kontroli biznesowych. Resort wskazał, że można to zrobić, np. zestawiając faktury z innymi dokumentami takimi jak: zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty.
Ministerstwo wyjaśniło też, że na fakturach dokumentujących nabycie paliw nie trzeba podawać numeru rejestracyjnego samochodu, ale można to robić. Nie ma też przeszkód, aby faktury oznaczać słowami „Faktura VAT’. Wszystkie wyjaśnienia dotyczące problemów można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
Od 1 stycznia przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania żadnych technicznych procesów oraz wdrażania jakichkolwiek regulaminów