Przed dokonaniem zakupu samochodu, warto zastanowić się, jakie konsekwencje dla przyszłych zobowiązań z fiskusem będzie rodził wybór konkretnego pojazdu. Wysokość VAT-owskich rozrachunków z tytułu eksploatacji używanego na potrzeby działalności gospodarczej samochodu zdeterminowana jest bowiem jego rodzajem.

Odliczenie paliwa przy ciężarowych i specjalnych

Przy zakupie paliwa silnikowego, oleju napędowego lub gazu do samochodów ciężarowych oraz specjalnych podatnik dysponuje prawem do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną wartość podatku naliczonego wynikającego z zakupu. Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2013 r. faktury potwierdzające zakup paliwa, oleju czy gazu do napędu samochodów, będące podstawą do odliczenia podatku VAT, nie muszą zawierać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Posiadanie w firmie samochodu ciężarowego wydaje się być zatem na gruncie rozliczenia kosztów jego użytkowania opłacalne. Warto jednak dokładnie przejrzeć katalog pojazdów, które ustawodawca klasyfikuje jako ciężarowe.

Ciężarowy czy osobowy

Samochodem uprawniającym do odliczenia VAT-u od nabycia paliwa będzie przede wszystkim ten, którego masa całkowita przekracza 3,5 t.
Ponadto prawo do pełnego odliczenia zachowa przedsiębiorca wykorzystujący na potrzeby wykonywania czynności opodatkowanych także mniejsze pojazdy; mogą to być pojazdy:
- typu wielozadaniowy, van, które mają jeden rząd siedzeń oddzielony trwale od części przeznaczonej do przewozu ładunków,
- przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą,
- posiadające otwartą część do przewozu ładunków,
- posiadające kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
- specjalne, jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa.

Do samochodów specjalnego przeznaczenia należą natomiast agregaty elektryczne i spawalnicze, pojazdy do prac wiertniczych, koparki, koparkospycharki, ładowarki, pojazdy do oczyszczania dróg i zimowego utrzymania dróg, podnośniki do prac konserwacyjno-montażowych, pojazdy pomocy drogowej, żuraw samochodowy, samochody pogrzebowe oraz bankowozy. O czym warto pamiętać, prawo do odliczenia VAT-u naliczonego przysługuje jedynie, jeśli działalność podatnika wymaga używania takiego pojazdu.