Tylko tyle czasu zostało przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących fakturowania i ulgi na złe długi. Tyle samo na przygotowanie systemów rozliczeniowych do zmian w VAT.
W przyszłym roku czeka przedsiębiorców prawdziwa lawina zmian w VAT. Rozeznanie się w gąszczu nowych przepisów utrudnia to, że nowości wprowadzają różne akty prawne: nowelizacja ustawy o VAT z 7 grudnia 2012 r., ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342, tzw. ustawa deregulacyjna), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasady wystawiania faktur (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428) oraz nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych (czeka na podpis ministra). Duża część zmian wymaga od przedsiębiorców dostosowania systemów rozliczeniowych. Sprawę dodatkowo utrudnia to, że poszczególne zmiany wchodzą w życie w różnym czasie.

Korekta VAT naliczonego

Najpilniejsze jest przygotowanie się do nowych regulacji, które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r., czyli już za 12 dni. Zaczną wtedy obowiązywać zmiany w VAT przyjęte w pakiecie przepisów deregulacyjnych. Szczególną uwagę podatnicy powinni zwrócić na obowiązek korekty VAT naliczonego wynikającego z faktury, która nie została opłacona. Dłużnik będzie musiał tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności. Dostosowanie się do nowych regulacji w uldze na złe długi wymagać będzie szczegółowego monitorowania tych terminów oraz starannego archiwizowania dokumentów potwierdzających wpłaty. Podatnik, który nie będzie miał dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę, musi się bowiem liczyć z tym, że organy podatkowe zakwestionują rozliczenia.

Film

Ta sama ustawa pozwala małym firmom stosującym metodę kasową na wpłatę VAT do urzędu skarbowego dopiero w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta. Jeśli jednak kontrahent nie będzie podatnikiem VAT czynnym, podatek trzeba będzie rozliczyć nie później niż 180. dnia, licząc od dnia transakcji, co też będzie wymagało dostosowania systemów finansowo-księgowych.
Ustawa deregulacyjna wprowadza też likwidację obowiązku opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych czy nowe zasady przeliczania kwot w walutach obcych. Mimo że rozwiązania te są korzystne, to rozrzucenie przepisów w różnych aktach prawnych utrudni podatnikom poprawne rozliczenie się z fiskusem. Zwiększy się też ryzyko popełnienia błędów.

Fakturowanie po nowemu

Także na przygotowanie się do zmian w fakturowaniu pozostały niecałe dwa tygodnie. Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywały zmienione przepisy dotyczące faktur papierowych i elektronicznych. Zmieni się spis danych, które trzeba będzie umieszczać na fakturach, a także ich oznaczenia. Konieczne więc będzie dostosowanie oprogramowania. Ponadto podatnicy, którzy chcą skorzystać z nowych rozwiązań, takich jak np. przeniesienie obowiązku wystawienia faktury na nabywcę (tzw. samofakturowanie), muszą wdrożyć określone procedury. Nabywca będzie mógł wystawiać faktury pod warunkiem, że porozumie się wcześniej ze sprzedawcą oraz kontrahenci określą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur.
Od nowego roku trzeba też pamiętać o procedurach związanych z zapewnieniem fakturom i e-fakturom autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności. W przypadku faktur papierowych jest to nowy wymóg. Można go spełnić np. za pomocą kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Chodzi o to, aby podatnik był w stanie pokazać, kiedy została dokonana, np. dostawa towaru, kiedy wystawiono fakturę, jakie dokumenty są z nią powiązane itp. Wymogi te można spełnić, np. stosując odpowiednie oprogramowanie.

Więcej czasu

Do zmian wchodzących w życie od 1 kwietnia 2013 r. będą musieli dostosować się w szczególności podatnicy sprzedający wyroby sztuki ludowej czy napoje, przy przyrządzaniu których wykorzystywany jest napar z herbaty oraz kawy (np. cappuccino, latte – tam gdzie kawa jest tylko jednym ze składników). Stawka VAT na te produkty wzrośnie z 8 proc. do 23 proc., co muszą uwzględniać systemy fakturowania stosowane przez sprzedawców.
Od 1 stycznia 2014 r. podatników czeka kolejne, jeszcze poważniejsze dostosowanie procedur oraz oprogramowania finansowo-księgowego i fakturowego. Będzie to związane z fundamentalnymi zmianami w systemie VAT, dotyczącymi podstawy opodatkowania czy momentu powstania obowiązku podatkowego. Wiele dotychczas stosowanych procedur i przyzwyczajeń trzeba będzie zmienić. Przepisy dotyczące wystawiania faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT. Co więcej, zaczną obowiązywać nowe terminy wystawiania faktur. Na przygotowanie swoich firm i oprogramowania do tych zmian podatnicy mają jednak ponad rok.