Od nowego roku na fakturach wprowadza się nowe oznaczenia. Podatnicy będą mogli wystawiać także faktury uproszczone i zbiorcze. Nadal będą funkcjonowały noty korygujące i faktury wewnętrzne.

Czy zawsze trzeba stosować zmienioną nazwę

Podatnik wystawia obecnie faktury z napisem „Faktura VAT”. Czy od 1 stycznia 2013 r. będzie musiał stosować inne oznaczenie?

Czy można przesłać skan faktury e-mailem

Podatnik dotychczas przesyłał kontrahentom skany faktur papierowych. Czy po nowym roku również będzie mógł to robić?

Czy trzeba zawiadomić fiskusa o samofakturowaniu

Obecnie podatnik, jako sprzedawca, wystawia faktury. Chętnie przeniósłby ten obowiązek na niektórych nabywców, ale ze względu na wymogi (obowiązek powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego) nie chce tego robić. Czy po Nowym Roku też trzeba będzie powiadamiać o samofakturowaniu urząd skarbowy?

Czy nabywca może wystawić notę korygującą

W trakcie prac nad nowelizacją ustawy o VAT oraz zmianami w rozporządzeniu w sprawie faktur było zamieszanie w związku z możliwością wystawiania not korygujących. Czy od nowego roku będą one nadal funkcjonować?

Czy będzie można wystawiać faktury zbiorcze

Podatnik ma stałych odbiorców towarów, którzy w miesiącu odbierają nawet 50 dostaw. Obecnie wystawia im faktury dla każdej partii towaru. W przypadku 50 dostaw musi więc wystawiać 50 faktur. Czy po Nowym Roku będzie mógł wystawić fakturę zbiorczą za cały miesiąc?

Czy jest obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych

Podatnik w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawia faktury wewnętrzne. Czy po 1 stycznia 2013 r. dalej będzie miał taki obowiązek?

Czy trzeba korzystać z faktur uproszczonych

Przedsiębiorca słyszał, że od nowego roku zostaną wprowadzone faktury uproszczone w przypadku sprzedaży o wartości do 450 zł lub 100 euro. Czy będzie obowiązek stosowania takich faktur?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: W jaki sposób po 1 stycznia 2013 r. prawidłowo wystawiać faktury.