Organy podatkowe wciąż składają skargi kasacyjne na niekorzystne dla nich rozstrzygnięcia, pomimo że szanse na wygraną są znikome. W ubiegłym roku tendencja była taka, że fiskus wycofywał skargi od wyroków w sprawach, w których ewidentnie przegrywał (patrz DGP nr 63/2015). Ostatnio jednak znów zaskarża rozstrzygnięciach sądów I instancji, w których orzecznictwo wydawałoby się już ugruntowane.
Skutek jest taki, że sądowe wokandy pełne są spraw, które – w kontekście uchwał rozszerzonego składu NSA lub wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE – nie powinny być już sporne.
Problem z zabudową