Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że organy nie mogą bez żadnych czasowych ograniczeń żądać spłaty zaległości podatkowych zabezpieczonych jedynie hipoteką.
Problem dotyczy art. 70 par. 8 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie przedawniają się zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, z tym że po upływie terminu przedawnienia podatek można egzekwować wyłącznie z nieruchomości lub zastawu.
Już raz TK wypowiadał się w podobnej sprawie (8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12), z tym że tamten wyrok dotyczył odpowiednika obecnego przepisu – art. 70 par. 6 w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. TK stwierdził wówczas, że jest on niekonstytucyjny, i dodał, że te same zastrzeżenia dotyczą obecnej regulacji. Dlatego wskazał na konieczność pilnej zmiany ordynacji podatkowej. Dotychczas jednak tak się nie stało. Dlatego podatnicy muszą walczyć o swoje prawa w sądzie.