W ciągu roku liczba spraw w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zwiększyła się niemal o jedną dziesiątą. A przez minione pięć lat się podwoiła.
W 2015 r. w stosunku do 2014 nieznacznie zmniejszył się wpływ skarg do sądów wojewódzkich (mniej o 0,76 proc.), natomiast wyraźnie wzrosła liczba skarg kasacyjnych złożonych do NSA (o 8,94 proc. więcej).
Z zaprezentowanej wczoraj podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów informacji o działalności sądów administracyjnych w 2015 r. wynika, że liczba wszystkich skarg, złożonych do obu instancji (czyli do jednostek wojewódzkich oraz NSA) utrzymała się na tym samym poziomie, co w 2014 r. (102 tys.).