statystyki

Od 2016 jednostki budżetowe muszą wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości

autor: Magdalena Sobczak14.12.2015, 17:00
Zmieniono opis zespołu 4 ze względu na usunięcie odesłań do zysków i strat nadzwyczajnych.

Zmieniono opis zespołu 4 ze względu na usunięcie odesłań do zysków i strat nadzwyczajnych.źródło: ShutterStock

Od nowego roku nie będą już funkcjonowały konta 770 i 771 dotyczące zysków i strat nadzwyczajnych. Znikną też niektóre pozycje w rachunku zysków i strat. Ponadto zmieniono opisy do kont 840, 860, 760 i 761.

Te zmiany są następstwem regulacji zawartych w ustawie z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zostały uwzględnione w szczególnych zasadach rachunkowości oraz planie kont dla jednostek i samorządowych zakładów budżetowych określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 5 lipca 2010 r. Nowela tego rozporządzenia wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Pozostały więc niecałe trzy tygodnie na dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości w tych jednostkach.

Bez nadzwyczajnych

Jedna z istotniejszych zmian to uchylenie kont 770 – Zyski nadzwyczajne i 771 – Straty nadzwyczajne w planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (określonych w załączniku nr 3). Wynika to z faktu, że po nowelizacji z 23 lipca br. jednostki objęte regulacjami ustawy o rachunkowości nie są zobligowane do wyodrębniania w księgach oraz prezentowania w rachunku zysków i strat informacji dotyczących strat i zysków nadzwyczajnych. Nie dotyczy to banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (podobnie jak przedsiębiorstwa) skutki ewentualnych zdarzeń losowych będą więc pokazywać jako element pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych. Dla nich konsekwencja jest jedna – przestają stosować konta 770 i 771.

Przychody i koszty

Zmianie musiał też ulec opis kont 760 – Pozostałe przychody operacyjne i 761 – Pozostałe koszty operacyjne. Od nowego roku na stronie Ma konta 760 będzie się ujmowało także przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. A na stronie Wn konta 761 zaksięguje się też koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. I trzeba to dopisać przy opisie tych kont w polityce rachunkowości.

Konto 760 nadal będzie służyło do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860 w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Zaś konto 761 będzie nadal służyło do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Konto 761 służy również – w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 – do ewidencji zapisów uzupełniających dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7. W końcu roku obrotowego przenosi się:

1) na stronę Wn konta 490 – koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 761,

2) na stronę Wn konta 860 – pozostałe koszty operacyjne w korespondencji ze stroną Ma konta 761. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.


Pozostało jeszcze 60% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane