statystyki

Warranty subskrypcyjne są zobowiązaniem jednostki

autor: Marek Barowicz14.12.2015, 10:16; Aktualizacja: 14.12.2015, 10:31
Warranty mogą pełnić funkcję motywacyjną, gwarancyjną oraz weryfikacyjną.

Warranty mogą pełnić funkcję motywacyjną, gwarancyjną oraz weryfikacyjną.źródło: ShutterStock

Do czasu, aż te papiery wartościowe nie staną się akcjami, nie powinny być wykazywane w kapitale własnym. Ich realizacja jest bowiem uzależniona od przyszłej decyzji posiadacza.

Warranty są zaliczane do instrumentów kapitałowych. Są to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki (emitenta warrantów) do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych (art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy o rachunkowości).

Szczególnym rodzajem warrantów są warranty subskrypcyjne, czyli papiery wartościowe imienne lub na okaziciela emitowane przez spółkę akcyjną (względnie spółkę komandytowo-akcyjną) w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (art. 453 par. 2 kodeksu spółek handlowych, dalej: k.s.h.). Pozwalają one posiadaczowi na zakup akcji nowej emisji po określonej z góry cenie, w określonym terminie i na określonych warunkach. Prawo majątkowe inkorporowane w warrancie subskrypcyjnym jest prawem pierwszeństwa przyznanym uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego, którego treść stanowi uprawnienie do zapisu lub objęcia akcji nowej emisji w przyszłości, po określonej w warrancie cenie.

Warranty subskrypcyjne mogą być wykorzystywane do docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 444 par. 7, art. 448 par. 2 pkt 3 k.s.h.). Prawo do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego posiada zarząd spółki akcyjnej w ramach upoważnień udzielonych mu w statucie spółki. Docelowe podwyższenie kapitału polega na upoważnieniu zarządu spółki na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata, do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze uchwały w granicach kwotowo określonych w statucie spółki, jednak nie większym niż 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. Ponadto zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, chyba że upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego przewiduje możliwość objęcia akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

Z kolei warunkowe podwyższenie kapitału polega na tym, że walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwalając podwyższenie kapitału zakładowego, dokonuje zastrzeżenia, iż osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale. W tym przypadku wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały o warunkowym podwyższeniu, a akcje mogą być objęte zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.


Pozostało jeszcze 70% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane