Prezentujemy XIX Ranking Urzędów Skarbowych. Najlepsze urzędy w Polsce są w Nowym Dworze Mazowieckim, Pucku, Wołominie i Warszawie, a wyróżniająca się izba skarbowa działa w Rzeszowie.

To już XIX Ranking Urzędów Skarbowych, który nasza redakcja przygotowała pod patronatem Ministerstwa Finansów.

Po raz kolejny spośród 400 urzędów wybraliśmy te, które działają najszybciej i najlepiej. Zestawienie jest sporządzone na podstawie danych zebranych za 2022 r.

Laureatów wyłoniliśmy w czterech grupach:

  • małe urzędy, czyli te, które mają nie więcej niż 60 pracowników,
  • średnie, zatrudniające maksymalnie 130 osób,
  • duże (powyżej 130 pracowników),
  • urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują tylko większych podatników.

Ocenialiśmy skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną.

Urzędy mogły w obu kategoriach otrzymać maksymalnie 140 punktów. Ich suma zdecydowała o miejscu w klasyfikacji generalnej.

Zwycięskie urzędy: małe...

W zestawieniu generalnym wśród małych urzędów skarbowych wygrał (tak jak w ubiegłym roku) US w Nowym Dworze Mazowieckim. Otrzymał komplet punktów za skuteczność kontroli (procent kontroli pozytywnych), co oznacza, że we wszystkich prowadzonych przez niego kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych.

W kategorii efektywność najlepszy okazał się US w Strzyżowie. Również ten urząd otrzymał maksymalną liczbę punktów za skuteczność kontroli. Najwyższą notę dostał też za szybkość zakończenia postępowania podatkowego. Średni czas, który minął od jego wszczęcia do doręczenia decyzji podatkowej, wynosił niespełna 14 dni. Najgorszy pod tym względem urząd potrzebował na to prawie 714 dni.

US w Strzyżowie dużą liczbę punktów uzyskał też za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ponad 16 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego. Najlepszy urząd pod tym względem w kategorii małych – US w Kolnie – potrzebował na to ok. 12 dni.

Najlepszy jeżeli chodzi o skuteczność okazał się US w Sopocie. Otrzymał on najwięcej punktów za skuteczność egzekucji. Wyniosła ona ponad 66 proc., co oznacza, że tyle tytułów wykonawczych udało się wykonać. US w Sopocie sporo punktów otrzymał też za zasadność wszczętych postępowań, bo niewiele z nich zostało umorzonych.

ikona lupy />
Najlepsze urzędy skarbowe - klasyfikacja generalna (c) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

...średnie...

W grupie średnich urzędów skarbowych najlepszy okazał się US w Pucku, wygrał on bowiem w zestawieniu generalnym. Również ten urząd otrzymał maksymalną liczbę punktów za skuteczność egzekucji, która wyniosła 61,37 proc.

Drugi US w Koszalinie okazał się najbardziej skuteczny w kategorii średnich urzędów, chociaż nie otrzymał kompletu punktów w żadnej podkategorii. Wyróżnił się jednak w prawidłowości rozstrzygnięć, bo niewiele wydanych przez naczelnika tego urzędu decyzji zostało uchylonych przez dyrektora IAS. Sporo punktów uzyskał też za skuteczność egzekucji. Wyniosła ona prawie 59,63 proc.

W kategorii efektywność wygrały US w Chojnicach i Łomży. Ten pierwszy otrzymał komplet punktów za skuteczność kontroli – we wszystkich prowadzonych przez niego kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych. Sporą liczbę punktów otrzymał też za czas, jaki minął od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji. Potrzebował na to średnio ok. 84 dni, podczas gdy najgorszy urząd pod tym względem wśród średnich potrzebował średnio prawie 894 dni (a najlepszy tylko ponad 23 dni).

US w Łomży z kolei uzyskał otrzymał maksymalną liczbę za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ponad 17 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego (najgorszy urząd w tej grupie potrzebował na to średnio ponad ok. 90 dni). Dużą liczbę punktów US w Łomży dostał też za skuteczność kontroli.

...i duże

Wśród dużych urzędów w zestawieniu generalnym wygrał US w Wołominie. Otrzymał on najwyższe noty za prawidłowość rozstrzygnięć, bo prawie żadna z wydanych przez naczelnika tego urzędu decyzji nie została uchylona przez dyrektora IAS.

Pierwszy US Warszawa-Śródmieście okazał się najbardziej skuteczny. Otrzymał maksymalną ocenę za skuteczność egzekucji. Wyniosła ona prawie 75 proc. (skuteczność najgorszego urzędu pod tym względem wyniosła niespełna 21 proc.). Pierwszy US Warszawa-Śródmieście wysoką notę otrzymał także za prawidłowość rozstrzygnięć. Znikomą liczbę z nich uchylił dyrektor IAS.

Najbardziej efektywny był US w Legnicy. Otrzymał on najwyższe noty za:

  • szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ok. 15 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego (najgorszy potrzebował na to średnio prawie 95 dni);
  • skuteczność kontroli (we wszystkich prowadzonych kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych).

Najlepszy spośród wyspecjalizowanych urzędów był Pierwszy Mazowiecki US w Warszawie. Okazał się też najbardziej skuteczny. Wyróżnił się prawidłowością rozstrzygnięć, chociaż nie uzyskał maksymalnej liczny punktów w tym zakresie(prawie żadna z wydanych przez naczelnika tego urzędu decyzji nie została uchylona przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej).

W kategorii efektywność wygrał Podlaski US w Białymstoku, chociaż nie otrzymał kompletu punktów w żadnej podkategorii. Wyróżnił się jednak szybkością wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ok. 25,61 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego (najlepszemu urzędowi zajmowało to ok. 16,32 dnia, najgorszemu 60,28).

Wyniki izb

W oddzielnym zestawieniu oceniliśmy 16 izb administracji skarbowych. W klasyfikacji generalnej mogły one uzyskać maksymalnie 90 punktów: 40 za efektywność i 50 za skuteczność.

Tym razem liderem okazała się IAS w Rzeszowie. Zdobyła pierwsze miejsce w zestawieniu generalnym, okazała się też najlepsza w kategorii skuteczność. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił mniej niż 1 proc. wydanych przez nią decyzji (w przypadku najgorzej wypadającej pod tym względem izby było to ponad 10 proc.)

W kategorii efektywność wygrała izba w Szczecinie, która najszybciej załatwiała odwołania od decyzji urzędów skarbowych – średnio w ciągu ok. 134 dni (izba, która wypadła pod tym względem najgorzej, potrzebowała na to średnio prawie 438 dni). ©℗

Ranking DGP: Klasyfikacja urzędów skarbowych w kategorii efektywność

Ranking DGP: Klasyfikacja generalna urzędów skarbowych

Ranking DGP: Klasyfikacja generalna izb administracji skarbowej

Ranking DGP: Klasyfikacja izb administracji skarbowej w kategorii efektywność