Tegoroczne dane jednoznacznie wskazują na ugruntowanie trendu zwiększania efektywności fiskusa, choć nie wynikają z nich przełomowe zmiany w sposobie funkcjonowania urzędów skarbowych.

Wzrost efektywności widzimy na podstawie lekko spadającej liczby etatów, w połączeniu z rosnącą liczbą wpływających dokumentów i wyraźnie krótszym czasem od wszczęcia postępowania do wydania decyzji.

W zakresie windykacji jest minimalnie więcej umorzeń i nieco mniejsza skuteczność egzekucji, ale jednocześnie jest ona szybsza. Obserwujemy też wzrost liczby kontroli przy ich stałej wysokiej skuteczności.

Obraz działania urzędów skarbowych układa się w logiczną całość ze zmianami planowanymi przez Ministerstwo Finansów. Szybkość postępowania dodatkowo wzrośnie, jeśli zostanie wprowadzona zasada, że prostsze sprawy będą załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym – z decyzją wydawaną już w 14 dni. Pracę urzędów mogłoby również usprawnić zniesienie obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji. Bezwarunkowy obowiązek złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty do korekty znacząco wydłuża procedowanie w zakresie nadpłat.

Doświadczenia ostatniego roku wskazują też wyraźnie na przeniesienie obszaru zainteresowań urzędów skarbowych z kontroli podatkowych na czynności sprawdzające, co również może stanowić jeden z filarów przyszłych zmian w tym zakresie.

I jak to mówią Anglicy: „Last but not least” – na podstawie danych zebranych w rankingu widzimy, że rośnie liczba podatników i rosną wpływy podatkowe, co ma niebagatelne znaczenie w sytuacji turbulencji, które przyniósł nam 2022 r. ©℗