Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie przyjrzą się czterem projektom nowelizującym ustawę o VAT. Podstawowa stawka tego podatku miałaby zmaleć do 22 proc. Zmiany objęłyby także obniżkę daniny na odzież i akcesoria dla niemowlaków, a także ujednolicenie stawek m.in. na owoce.

Koniec z 23 proc. stawką VAT?

To pomysł Nowoczesnej, zgodnie z którym ogólna stawka VAT miałaby spaść z 23 proc. do 22, zaś preferencyjna z 8 do 7 proc. Zgodnie z projektem, nie ulegnie zmianie stawka podatkowa dla towarów i usług opodatkowanych stawką 5 proc. Posłowie musieliby pośpieszyć się z legislacją, by ustawa weszła w życie w planowanym terminie tj. 1 lipca br.

Ustawodawca w uzasadnieniu projektu powołuje się na podwyższenie stawki tego podatku w 2010 roku. Wzrost obciążeń miał być wówczas jedynie tymczasowym rozwiązaniem celem załatania budżetu. „Nadzwyczajny środek kryzysowy okazał się zakamuflowaną długoterminową podwyżką podatków” – czytamy w uzasadnieniu.

Jako argument za obniżeniem stawki podatku VAT ustawodawca przyjął także „marnotrawstwo publicznych pieniędzy” przez administrację rządową. „Nie tylko na nieprzemyślane i zbędne reformy, ale przede wszystkim na wydatki personalne, odprawy, nagrody” – czytamy dalej.

Przypomnijmy, że podwyższona tj. 23 proc. stawka VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT ma obowiązywać do końca bieżącego roku. Proponowana ustawa zakłada skrócenie ustawowego terminu o pół roku – przestałyby one obowiązywać 1 lipca 2018 roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2451)

Kilka dni po projekcie Nowoczesnej do Sejmu wpłynął zakładający tę samą tezę projekt autorstwa Kukiz’15. Tutaj ustawodawca uzasadnia obniżkę VAT rekompensatą dodatkowymi wpływami budżetowymi z racji eliminacji szarej strefy i umożliwieniu przedsiębiorcom aktywności w warunkach niższego opodatkowania. „W tym sensie, niniejszy projekt wpisuje się w politykę podatkową rządu, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego”- czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2519)

Tańsze ubranka dziecięce

Niewykluczone, że już od 1 stycznia 2019 roku za sprawą projektu Kukiz’15, stawka VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce z spadnie z 23 proc. do 5 proc. Jeszcze przed 2012 roku stawka na te towary była równa 8 proc. Jak uzasadnia ustawodawca, projekt idzie o krok dalej i proponuje jeszcze niższy podatek.
Zaznacza, że projekt ma uzasadnienie demograficzne, a jego wdrożenie może pozytywnie wpłynąć na budżet w gospodarstwach domowych. Obniżone stawki VAT na wskazane towary stanowią istotny element rozwiązań prorodzinnych krajów, które mogą poszczycić się sukcesami w zakresie utrzymywania wysokiego w porównaniu z Polską wskaźnika dzietności. Mowa m.in. o Wielkiej Brytanii czy Irlandii, gdzie stawka ta wynosi dziś 0 proc.

Z budżetowego punktu widzenia powstaje pytanie czy stać nas na taką obniżkę podatku. Warto przyjrzeć się zatem skutkom finansowym wcześniejszego podwyższenia tej stawki.
Według wyliczeń resortu finansów zmiana ta przyniosła do budżetu ok. 160 mln zł. Stanowi to zaledwie 0,11 proc. całości zakładanych dochodów z VAT w 2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2433)

Żywność z jedną stawką

Sejm powróci także do projektu PO ws. ujednolicenia stawek VAT na szeroko rozumiane artykuły żywnościowe i owoce. Ustawodawca proponuje zrównać obecnie stosowane stawki do jednej – 5 proc. „Zróżnicowane stawki VAT stanowią również pole do nadużyć związanych z wyłudzeniami tego podatku, jako podatku o charakterze pośrednim. W ocenie projektodawcy, ujednolicenie stawek podatku VAT zmniejszy ryzyko nadużyć, w tym także wyłudzeń zwrotu podatku VAT”- czytamy w uzasadnieniu.

Posłowie zajmą się powyższymi projektami na 63. Posiedzeniu Sejmu w pierwszym tygodniu czerwca.