Minęło siedem lat odkąd podstawowa stawka podatku od towarów i usług wzrosła do 23 proc. Rządzący utwierdzają, że ewentualna obniżka podatku musi iść w parze z dobrą kondycją budżetu. Ostanie dwa lata pracy resortu finansów upłynęło jednak pod znakiem uszczelniania VAT. Czy jesteśmy zatem gotowi na powrót do 22 proc. stawki VAT?

Takie pytanie stawia posłanka Bożena Bukiewicz w interpelacji adresowanej do Ministerstwa Finansów. Posłanka wskazuje tym samym na próby obniżki stawki VAT, które zakończyły się fiaskiem. „Mimo powszechnie uprawianej propagandy sukcesu, sprawa obniżenia stawki podatku VAT do 22 proc. nie jest dziś priorytetem. Polacy nie powinni więc liczyć na szybką obniżkę stawek VAT” – czytamy w piśmie. Dlaczego, mimo dobrej sytuacji finansowej podkreślanej przez członków rządu, w roku 2018 nie zdecydowano się na obniżenie stawki podatku VAT do 22 proc. – pyta posłanka.

Podsekretarz Stanu w MF Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską nie określa jednak terminu ewentualnej obniżki podatku. „Decyzja o obniżeniu stawek podatku VAT będzie podjęta w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, gdy kompleksowa pozytywna ocena efektów uszczelniania systemu podatkowego pozwoli na taką obniżkę” – czytamy w odpowiedzi.

Przypomnijmy, że w skutek uszczelniania VAT budżet osiągnął rekordowe wpływy. Te w 2016 roku wyniosły 126 mld zł, zaś suma dochodów z tego podatku w 2017 roku to 153 mld zł. Resort mierzy jednak jeszcze wyżej, gdyż tegorocznym celem jest 166 mld zł z VAT. Nie ulega zatem wątpliwości, że VAT stanowi podstawowe źródło dochodów państwa, stąd presja na uszczelnianie. Obecnie w resorcie finansów prowadzone są prace nad rozwiązaniami mającymi na celu walkę z szarą strefą oraz eliminację oszustw w podatku VAT celem zmniejszenia tzw. luki VAT. Przykładowym rozwiązaniem planowanym do wprowadzenia w tym zakresie jest system kas rejestrujących on-line. Wraz z początkiem roku ruszył STIR i jednolity plik kontrolny dla mikrofirm, zaś od lipca dodatkową siłą napędową będzie split payment.

Choć o obniżce podstawowej stawki na razie nie ma mowy, Paweł Gruza dodaje, że w resorcie trwają prace nad uporządkowaniem obniżonych stawek VAT. Doprecyzowanie sposobu identyfikacji towarów i usług w zakresie opodatkowania ma przynieść podwójną korzyść. „Z jednej strony zapewni podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność (co do prawidłowości zastosowanej stawki), z drugiej natomiast posłuży racjonalizacji samej struktury stawek (zapewni jednakowe opodatkowanie podobnym towarów i usług)” - dodaje minister.

Odpowiedź na interpelację nr 19014 z dnia 6 lutego 2018 r. Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożenny Bukiewicz w sprawie obniżenia stawek podatku VAT