Fiskus będzie śledził transport oleju rzepakowego, słonecznikowego, sojowego i oliwy – wynika z projektu nowego rozporządzenia, które ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Byłoby to uzupełnienie do pakietu przewozowego, czyli ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Pozwoli fiskusowi śledzić transport m.in. alkoholu skażonego, paliw, suszu tytoniowego i sprawdzać, czy od przewożonych towarów zostały uiszczone należne podatki.
Na wcześniejszym etapie prac nad ustawą „wykreślono” natomiast z listy monitorowanych towarów olej rzepakowy. Wzbudziło to dużo kontrowersji. Organizacja Pracodawcy RP pytała nawet, w czyim interesie działają pracownicy resortu finansów.
Olej rzepakowy jest bowiem jednym z towarów, które szczególnie upodobali sobie przestępcy. Według szacunków Pracodawców RP w 2015 r. do budżetu państwa trafiło tylko 83 mln zł z tytułu VAT od estrów metylowych (biokomponenty do których produkcji wykorzystywany jest olej). Budżet mógł stracić blisko 377 mln zł potencjalnych wpływów z tego tytułu – wyliczyła organizacja.
Również samo Ministerstwo Finansów informuje, że tylko w 2016 r. w handlu olejem rzepakowym doszło do uszczupleń w VAT na ponad 1 mld zł.
Resort tłumaczył, że olej rzepakowy został wykreślony na skutek sprzeciwu branży spożywczej. Zapewniał, że i tak będzie on towarem monitorowanym, ale już nie na podstawie ustawy, ale rozporządzenia (odpowiedź z 15 marca br. wiceministra finansów Leszka Skiby na poselską interpelację nr 10287).
Wczoraj został opublikowany projekt takiego rozporządzenia. Wynika z niego, że monitorowane będą przewozy oleju rzepakowego, słonecznikowego, sojowego, surowej oliwy z oliwek.
Niezależnie od tego projekt przewiduje zwolnienia od nowych obowiązków. Do specjalnego systemu SENT nie trzeba będzie zgłaszać transportu towarów przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach o ciężarze poniżej 20 kg. Nie będzie też trzeba ponownie zgłaszać towarów objętych procedurami celnymi: tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnego wwozu.
Zwolnienie obejmie również towary oferowane na rynku w opakowaniach jednostkowych, bez względu na liczbę tych opakowań. MF chce w ten sposób ulżyć firmom prowadzącym sprzedaż detaliczną.
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania