Najprawdopodobniej od drugiej połowy kwietnia br. przedsiębiorcy, którzy planują drogowy przewóz niektórych towarów (tzw. wrażliwych), będą musieli się zmierzyć z nowymi wymogami i obowiązkami. Chodzi o towary takie jak paliwa silnikowe, oleje smarowe, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, susz tytoniowy, alkohol etylowy całkowicie skażony.
To właśnie w ich przypadku najczęściej dochodzi do wyłudzeń podatku VAT. Nowa ustawa, według rządu, ma być narzędziem do walki z nieuczciwymi firmami. Uzupełni pakiet paliwowy, który działa od sierpnia 2016 r.
Nowe regulacje zawarto w uchwalonej 9 marca 2017 r. ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: u.s.m.d.p.t.). Znaczna część środowiska przewoźników drogowych, spedytorów i logistyków oraz branża prywatnego sektora paliwowego namawiała prezydenta do zawetowania ustawy. 31 marca br. prezydent jednak ustawę podpisał.