Nakaz wykorzystywania oleju jadalnego do produkcji biopaliw nie wyeliminuje wyłudzeń VAT. Na wprowadzeniu takiego przepisu skorzystają natomiast najwięksi gracze na rynku – uważa część ekspertów.
Chodzi o nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2290). Ma ona dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy 2015/1513 z 9 września 2015 r., nowelizującej regulacje dotyczące jakości benzyny, olejów napędowych oraz promowania energii ze źródeł odnawialnych.
Przy okazji wdrażania unijnych przepisów rząd i parlament postanowiły też rozwiązać problem ściśle podatkowy.