Skarbówka już od 1 stycznia 2017 r. będzie śledziła na bieżąco trasę przejazdu paliw i innych towarów wrażliwych po Polsce. Chce w ten sposób szybciej i skuteczniej wykrywać oszustwa.
Jak to będzie działać? Przewoźnik towaru będzie musiał zarejestrować się na platformie usług elektronicznych służby celnej (PUESC). Będzie mógł to zrobić np. za pomocą smartfona. Otrzyma też urządzenie GPS, które pozwoli urzędnikom śledzić na bieżąco trasę przejazdu towaru. Trasa będzie nie tylko monitorowana, ale i zapisywana.
– W ten sposób zapewnimy sobie dodatkowe informacje, które będziemy wykorzystywali do kontroli podmiotów paliwowych. Dziś opieramy się jedynie na działaniach kontroli skarbowej i służby celnej oraz czynnościach operacyjno-rozpoznawczych – tłumaczył wczoraj Wiesław Jasiński, ogłaszając oficjalnie zakończenie prac nad tzw. pakietem przewozowym (jego założenia opisaliśmy już 5 października – „Oszuści nie wjadą już bezkarnie do naszego kraju”, DGP nr 193/2016).
Za naruszenie nowych obowiązków (np. rejestracji) będą groziły sankcje – 200 proc. VAT, czyli konieczność zapłaty 46 proc. wartości netto towarów. Niewykluczone są również sankcje karne skarbowe.
Reklama
Tuż po paliwowym
Nowy pakiet ma uzupełnić wprowadzony 1 sierpnia tego roku pakiet paliwowy. Będzie dotyczyć monitorowania przemieszczania paliw, ale też innych towarów tzw. wrażliwych (np. stali). Pełny katalog towarów ma zostać podany w projekcie ustawy.

Reklama
Jeszcze w październiku Ministerstwo Finansów ma przedstawić projekt takiej ustawy – o rejestracji i monitorowaniu przewozu drogowego na terytorium Polski (taka ma być oficjalna nazwa pakietu).
Nowy system
Nowy system monitorowania przemieszczania paliw ma ułatwić prace urzędnikom. Będą oni nie tylko szybciej wiedzieć o tym, skąd dokąd towar przejechał i gdzie się znajduje, ale również kto od kogo go kupił oraz komu sprzedał. Dane z nowego systemu mają również pomóc w ustaleniu, czy dany podmiot zaniżał podstawę opodatkowania lub naruszył inne obowiązki podatkowe.
System ma również pomóc w ustaleniu, czy podatnikowi przysługuje zwrot VAT. Nowe dane urzędnicy będą mogli również wykorzystywać w postępowaniach podatkowych i karnych.
Dziś za nieprzestrzeganie przepisów składających się na pakiet paliwowy grożą sankcje określone w kodeksie karnym skarbowym. – Pakiet przewozowy będziemy chcieli obudować podobnymi represjami dla sprawców – zapowiedział Wiesław Jasiński.
MF zadowolone z efektów
Wiesław Jasiński przedstawił wczoraj również pierwsze efekty wprowadzenia pakietu paliwowego (w sierpniu i wrześniu tego roku). Pakiet spowodował przede wszystkim wyraźny spadek ilości paliwa przywożonego do Polski z zagranicy (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanych odbiorców.
– Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost importu paliwa z krajów spoza UE oraz wzrost WNT w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z przeznaczeniem do składów podatkowych oraz wzrost zakupów krajowych – stwierdził wiceminister. Przyznał więc, że pakiet paliwowy w znacznym stopniu ograniczył nieprawidłowości w realizowaniu WNT paliw przez zarejestrowanych odbiorców.
Bieżące działania
Służba celna i urzędy kontroli skarbowej monitorują od września sytuację w branży paliwowej. – Przeprowadziliśmy kontrole drogowe w pobliżu przejść granicznych – cystern wjeżdżających na teren kraju. Wnioski są takie, że o 80 proc. spadła ilość transportów z paliwem wjeżdżających na teren Polski – poinformował Wiesław Jasiński.
Pojawiły się też próby obejścia pakietu paliwowego. Przykładowo, zza wschodniej granicy wwożony jest olej roślinny – rzepakowy i sojowy, choć tak naprawdę jest to olej napędowy. Innym sposobem obejścia pakietu jest przywóz oleju napędowego jako smarowego.
W tym zakresie, jak powiedział Jasiński, wywiad skarbowy prowadzi intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze. W październiku wskutek tych działań zatrzymano 7 cystern.
– 12 października uruchomiliśmy kolejną akcję monitorowania sytuacji na granicach. Będziemy też weryfikowali złożone deklaracje VAT-14 i VAT-7 oraz wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych – zapowiedział Wiesław Jasiński.
Ponadto służba celna ma monitorować składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców w zakresie obowiązków wynikających z pakietu paliwowego, a urzędy kontroli skarbowej będą wszczynały kontrole.
W czerwcu wiceminister finansów zapowiadał, że po pakiecie paliwowym przyjdzie czas na kolejne branże. Zapowiadał powołanie kilku zespołów, w tym do spraw: elektroniki, oleju rzepakowego, budownictwa, tytoniu, alkoholu. Szósty zespół miał się przyjrzeć możliwości powiększenia dochodów budżetu państwa od e-papierosów i – jak powiedział wiceminister – „wyrobów nowatorskich”.
Pakiet przewozowy jest m.in. realizacją tych zapowiedzi.
Oleje napędowe nabyte wewnątrzwspólnotowo w 2016 r. (w mln zł)
Zarejestrowany odbiorca
Maj – 299
Czerwiec – 309
Lipiec – 316
Sierpień (wejście w życie pakietu paliwowego) – 91
Wrzesień – 135
Skład podatkowy
Maj – 131
Czerwiec – 171
Lipiec – 148
Sierpień (wejście w życie pakietu paliwowego) – 157
Wrzesień – 199