Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców, aby nie czekali na wejście w życie nowych przepisów i już dziś rejestrowali swoich przedstawicieli na platformie PUESC.
Resort przekonuje, że pośpiech leży w interesie samych przedsiębiorców, bo w ten sposób będą mogli uniknąć dodatkowych problemów przy zgłaszaniu przewozu towarów wrażliwych (paliwa płynne, oleje roślinne, alkohol całkowicie skażony i susz tytoniowy) do systemu monitorowania przewozu drogowego towarów SENT.
System ten jest najważniejszym elementem pakietu przewozowego. Transport towarów może do niego zgłaszać tylko osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu wysyłającego lub odbierającego.
Obowiązek zgłoszenia nakłada ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy). Czeka już ona tylko na podpis prezydenta i wejdzie w życie 14 dni po jego publikacji w Dzienniku Ustaw.
Chcąc dokonywać zgłoszeń, trzeba się najpierw zarejestrować, zakładając konto na platformie PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (usługa e-Klient). Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub składając bezpieczny, kwalifikowany podpis elektroniczny.
Kto nie ma podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, powinien wystąpić o tzw. certyfikat niekwalifikowany SC. W tym celu należy wysłać wniosek za pośrednictwem platformy PUESC zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Następnie należy w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, jego delegatury bądź oddziału celnego i uwierzytelnić podane we wniosku dane.
Podczas takiej wizyty trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości oraz wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji, który został już wysłany z platformy PUESC, lub wydrukowany komunikat UPO (również wysłany na konto PUESC).
Dopiero po spełnieniu tych warunków wydany zostanie certyfikat, który pozwoli na korzystanie z systemu SENT.

Do pośpiechu zachęcają przedsiębiorców także eksperci podatkowi. Wojciech Sajdek, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w EY zwraca uwagę, że niezależnie od tego co wybiorą przedsiębiorcy (uzyskać kwalifikowany podpis, profil zaufany e-PUAP lub niekwalifikowany certyfikat S.C.), to działając już dziś unikną wielu niepotrzebnych formalności po wejściu w życie ustawy.