W nadchodzącym roku część przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki CIT. Przepisy noweli o podatku od towarów i usług zaostrzą kary za wykroczenia skarbowe i poprawią ściągalność daniny, a nad wszystkim czuwać będzie zreformowany organ - Krajowa Administracja Skarbowa.

Mali przedsiębiorcy zapłacą mniej

Obniżenie stawki CIT z 19 do 15 proc. to jeden z postulatów premier Szydło i główna zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku od dochodu od osób fizycznych (PIT) i ustawy o podatku od dochodu osób prawnych (CIT). 1 stycznia 2017 roku nie każdy będzie jednak mógł skorzystać z obniżonej stawki tej daniny. Chodzi bowiem wyłącznie o małe firmy. Aby kwalifikować się do tej grupy przedsiębiorców, wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwoty dokonać należy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.