W nadchodzącym roku część przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki CIT. Przepisy noweli o podatku od towarów i usług zaostrzą kary za wykroczenia skarbowe i poprawią ściągalność daniny, a nad wszystkim czuwać będzie zreformowany organ - Krajowa Administracja Skarbowa.

Mali przedsiębiorcy zapłacą mniej

Obniżenie stawki CIT z 19 do 15 proc. to jeden z postulatów premier Szydło i główna zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku od dochodu od osób fizycznych (PIT) i ustawy o podatku od dochodu osób prawnych (CIT). 1 stycznia 2017 roku nie każdy będzie jednak mógł skorzystać z obniżonej stawki tej daniny. Chodzi bowiem wyłącznie o małe firmy. Aby kwalifikować się do tej grupy przedsiębiorców, wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwoty dokonać należy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa w jednym

Od 1 marca 2017 roku na straży interesów Skarbu Państwa stanie Krajowa Administracja Skarbowa. Podpisana przez prezydenta ustawa o KAS wyodrębnia w ramach tego organu służbę celną, administrację podatkową i kontrolę skarbową. Jest to zatem konsolidacja trzech instytucji, których funkcjonowanie jak dotąd regulowały odrębne ustawy. Ten wyspecjalizowany organ rządu ma pilnować, by dochody podatkowe, należności celne i niektóre inne opłaty były prawidłowo realizowane. Jak deklaruje resort finansów, nowa struktura ma być przyjazna dla podatników, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Mniejszy limit transakcji gotówkowych

Nowela ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zmienia limit transakcji gotówkowych w 2017 roku. Zgodnie z tym aktem, firmowe płatności powyżej 15 tysięcy złotych będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego. Podatnicy PIT i CIT, którzy w 2017 roku przekroczą ten limit, nie będą mogli zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

JPK: MŚP i sektor publiczny z nowymi obowiązkami

Koncepcja jednolitego pliku kontrolnego już od lipca 2016 roku nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Duże firmy już przekazują fiskusowi dane w formie JPK. W 2017 roku obowiązek raportowania w formie JPK obejmie ewidencję VAT. Duże podmioty sektora publicznego do 31 stycznia 2017 mają czas na złożenie informacji o rejestrze VAT za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku. Mowa o jednostkach samorządu terytorialnego czy samorządowych jednostkach budżetowych. Nowy obowiązek dotknie w nadchodzącym roku także małe i średnie przedsiębiorstwa. Te podmioty od 1 stycznia 2017 roku zobligowane będą do comiesięcznego przekazywania fiskusowi VAT_JPK, a dopiero od przyszłego roku - wszystkie pliki w ramach struktur JPK.

VAT w 2017 roku. Rząd walczy z wyłudzeniami podatku

Poprawa ściągalności podatku VAT- takie jest główne założenie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, której zapisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Narzędziem ku temu będą więc m.in. surowsze kary za wykroczenia skarbowe. Tym samym, zaniżenie kwoty podatku należnego lub zawyżenie kwoty podatku naliczonego będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur. Innym narzędziem jest likwidacja rozliczeń kwartalnych, co ma zapewnić fiskusowi bieżącą informację i w konsekwencji wpłynąć na stabilność miesięcznych dochodów budżetu państwa. Nieuczciwi przedsiębiorcy będą musieli przygotować się także na wykreślenie z listy podatników VAT. Może się tak stać nawet przez samo podejrzenie uczestnictwa w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego.

Czy konstytucja biznesu pomoże przedsiębiorcom?

2016 rok poza licznymi nowelizacjami ustaw przyniósł też Konstytucję biznesu, która ma być gwarantem prostszego prowadzenia działalności. Jak zapowiadał wicepremier Morawieckich, część z proponowanych rozwiązań wejdzie w życie w przyszłym roku. Celem reformy resortu rozwoju i finansów jest poprawa relacji biznesu z administracją. Skrócenie okresu obowiązkowej dokumentacji sprawozdań finansowych, prostsze zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodu czy likwidacja części obowiązków dokumentacyjnych dla firm to tylko część zmian.