Zmiany dla firm wdrażane przez wicepremiera Morawieckiego mają nie tylko usprawnić relacje biznesu z administracją, ale też uprościć system podatkowy dla przedsiębiorców. Skrócenie okresu obowiązkowej dokumentacji sprawozdań finansowych, prostsze zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodu czy likwidacja części obowiązków dokumentacyjnych dla firm to tylko część zmian.

Powyższe wynika z projektu ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, która stanowi część procedowanej przez resort rozwoju i finansów Konstytucji biznesu. Zmianie ma ulec ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wypełniania obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych. Resort finansów chce odciążyć przedsiębiorców likwidując część z tych obowiązków. Akt ten zostanie zmodyfikowany także w punkcie stanowiącym o zasadach rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Jak wskazują ustawodawcy, niejasne dotąd przepisy stanowią jedną z najczęstszych przyczyn konfliktu na linii podatnicy – skarbówka.

Zmieni się także procedura składania formularzy w zakresie podatków lokalnych. Zeznanie dot. daniny od nieruchomości, podatku leśnego czy rolnego będzie można złożyć w formie elektronicznej w każdej gminie. Ponadto, wzory formularzy mają zostać ujednolicone.

Wdrożenie rządowych planów w życie przyniesie korzyści osobom, które odziedziczyły firmę lub udziały w niej po śmierci właścicieli. Wówczas zostaną one zwolnione z uiszczania podatku od spadków i darowizn.

W obrębie ordynacji podatkowej, dodany zostanie zapis, zgodnie z którym, Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi. Obecnie w takiej sytuacji minister zmienia jedynie interpretację indywidualną. Wdrożenie ustawy ma ułatwić także sprawozdawczość przedsiębiorstw. Zgodnie z jej zapisami, sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać przez 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo.

Rządowe plany w obrębie podatku od towarów i usług obejmują skrócenie okresu, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi”. Sprzedawca będzie mógł szybciej odzyskać VAT, bo już po 120 dniach od upływu terminu płatności. Nabywca, który nie zapłaci sprzedawcy, będzie musiał po 120 dniach zwiększyć podatek należny.

Ponadto resort deklaruje, że za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji, a urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu. Proces ten zostanie rozłożony w czasie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Finansów