Przedsiębiorcy będą musieli przygotować się do zmian związanych z limitem transakcji gotówkowych. Firmowe płatności powyżej 15 tysięcy złotych będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego. Takie jest główne założenie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.

Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie zjawiska dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego. Właśnie dlatego limit płatności gotówkowych nie będzie wynosił jak dotychczas 15 tysięcy euro, lecz 15 tysięcy złotych. Podatnicy PIT i CIT, którzy w 2017 roku przekroczą ten limit, nie będą mogli zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawcy wskazują, że obniżenie obowiązującego dziś limitu od 15 tysięcy złotych może zwiększyć transparentność dokonywanych transakcji, przyczynić się do wzrostu uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami i do zmniejszenia szarej strefy. Nie ucierpi też na tym budżet państwa.

Ustawa przewiduje także przepisy przejściowe dla transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2017 roku. Proponowane rozwiązanie to nie miałoby zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed tą datą, jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczasowego (15 tysięcy euro) limitu. Oznacza to, że art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowiący o obowiązującym limicie transakcji gotówkowych będzie obowiązywał – w dotychczasowym brzmieniu – w przypadku transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 roku.

Obecnie adekwatne regulacje istnieją w 16 państwach członkowskich Unii Europejskiej, przy czym maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych wynoszą m.in.: we Francji – 3000 euro, w Portugalii – 1000 euro, na Węgrzech – 5000 euro, w Hiszpanii – 2500 euro, w Bułgarii – 5000 euro, a w Grecji – 1500 euro. „Działanie to jest związane zarówno ze zwalczaniem zjawiska unikania opodatkowania oraz ukrywania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej jak i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”- czytamy w uzasadnieniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej