Fiskus jest w trakcie dużej reformy. Zmiany podatnicy odczują od 1 marca. Wówczas wejdzie w życie większość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i ustawy wprowadzającej KAS.
Reforma wiąże się m.in. z modyfikacją struktury administracji oraz zmianą kompetencji i właściwości organów. Nie będzie już np. izb celnych, ich zadania przejmą izby administracji skarbowej. Wiążące informacje taryfowe od początku marca będzie wydawała nie, jak obecnie, Izba Celna w Warszawie, ale Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Nie będzie też urzędów celnych. Podstawowe ich zadania przejmie urząd skarbowy.
Konsolidacja struktur fiskusa ma sprawić, że jego działania będą tańsze i bardziej efektywne. Zmiany będą bardzo szerokie. Przykładowo interpretacji indywidualnych nie będą już wydawali dyrektorzy izb skarbowych, ale dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zniknie przyporządkowanie podatników do poszczególnych organów kontroli celno-skarbowej, ponieważ naczelnik takiego urzędu będzie wykonywać kontrole na terytoriom całego kraju.
Duże zmiany dotyczą kontroli. Urzędnicy będą badać rozliczenia podatników w ramach kontroli celno-skarbowej i, jak obecnie, kontroli podatkowej. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, tylko ta pierwsza może być dla podatników uciążliwa. W ramach tej drugiej mają być stosowane miękkie procedury badania. Nie będzie ona przeprowadzana zbyt często i ma dotyczyć głównie „podatników zaufanych”.
W kontroli celno-skarbowej pozycja podatników nie będzie już tak dogodna. Urzędy celno-skarbowe nie będą czekać 7 dni na rozpoczęcie kontroli, a uruchomią ją natychmiast po doręczeniu upoważnienia. Kontrola może trwać nawet 3 miesiące, ale w szczególnie trudnych dla urzędników przypadkach będzie przedłużana. Wówczas powiadomią badanego o przyczynach opóźnienia. Jeśli stwierdzą nieprawidłowości w rozliczeniach, to kontrola celno-skarbowa zostanie przekształcona w postępowanie podatkowe. Nastąpi to w drodze postanowienia, na które nie będzie zażalenia.
Od takiej reguły będzie korzystny dla podatników wyjątek. Nowością będzie prawo do skorygowania deklaracji w zakresie objętym badaniem. Podatnik będzie miał na to do 14 dni od dnia wręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zatem przekształcenie w postępowanie podatkowe nastąpi wówczas, gdy kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo gdy organ jej nie uwzględni. Jeśli jednak kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe, a fiskus wyda decyzję ostateczną, to trudniej będzie się od niej odwołać. Argumenty podatnika będzie bowiem rozpatrywał ten sam organ, który pierwotnie wypowiadał się w jego sprawie. Można będzie jednak potem złożyć skargę do sądu administracyjnego.
Jak zapewnia MF, wszystkie nowości, z którymi wiąże się kontrola celno-skarbowa, mają pomóc w rozbiciu mafii gospodarczych, przez które budżet traci miliardy złotych. W tym celu KAS będzie mógł szybciej przeszukiwać „podejrzane” mieszkania bez zgody prokuratora. Funkcjonariusze będą też sami prowadzić postępowania w sprawach o przestępstwa powszechne, gdy pozostają one w związku z przestępstwami skarbowymi.
Ustawy wprowadzające reformę
● Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947).
● Ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.).