Nowe urzędy celno-skarbowe nie będą czekać siedmiu dni na rozpoczęcie kontroli podatnika. Będą ją uruchamiać natychmiast po doręczeniu upoważnienia do jej przeprowadzenia.
Za to podatnik w trakcie początkowych 14 dni trwania kontroli celno-skarbowej będzie mógł skorygować deklarację.
Tak wynika z uchwalonej niedawno ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.