Obniżenie stawki CIT z 19 do 15 proc. to jeden z postulatów premier Szydło i główna zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku od dochodu od osób fizycznych (PIT) i ustawy o podatku od dochodu osób prawnych (CIT). 1 stycznia 2017 roku nie każdy będzie jednak mógł skorzystać z obniżonej stawki tej daniny.

Ustawodawcy uzasadniają, że wprowadzone zmiany w wysokości stawki CIT mają wspierać rozwój przedsiębiorców. Możliwość jej wykorzystania została jednak ograniczona do wąskiej grupy podmiotów, które spełniają określone ustawowo warunki.

Ustawa przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 do 15 proc. dla małych podatników. Aby kwalifikować się do tej grupy przedsiębiorców, wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwoty dokonać należy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jaki będzie limit transakcji gotówkowych od 2017 roku? Przeczytaj>>

Z dniem ogłoszenia ustawy wszedł w życie przepis ograniczający wykorzystanie obniżonej stawki CIT dla nowopowstałych podmiotów. Zgodnie z art. 7 nowelizacji, podatnicy rozpoczynający działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w nim operacji restrukturyzacyjnych, nie będą mieli możliwości stosowania 15 proc. stawki podatku CIT w roku rozpoczęcia działalności, jak również w następnym roku podatkowym, nawet gdy w tym kolejnym roku będą posiadali status małego podatnika. Zgodnie z nowelizacją, ograniczenie to uzasadnione jest zapobieganiem dokonywania przez podatników restrukturyzacji, które miałyby na celu – poprzez zmianę formuły działalności lub sztuczne dostosowywanie jej rozmiarów – skorzystanie z obniżonej, 15 proc. stawki daniny.

Z opublikowanej przez resort finansów informacji wynika, że z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać blisko 400 tys. podatników CIT. Efekt fiskalny ustawy, czyli zmniejszenie dochodów budżetu, szacowany jest na ok. 270 mln zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 września 2016 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych