Ministerstwo Finansów idzie podatnikom na rękę i proponuje wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Ale aktualny wzór deklaracji CIT tego nie przewiduje.
W tym roku terminy na raportowanie CIT wypadają wyjątkowo świątecznie, zaraz po Wielkanocy. Do 3 kwietnia 2018 r. znaczna większość podatników jest zobowiązana do złożenia, jak co roku, rocznego zeznania CIT-8.
Dodatkowo po raz pierwszy należy dołączyć dwa nowe dokumenty:
● oświadczenie o sporządzeniu (na dzień składania CIT-8) kompletnej dokumentacji cen transferowych za 2017 r.;
● tzw. uproszczone sprawozdanie w zakresie cen transferowych, czyli formularz CIT-TP.
Ułatwieniem jest to, że podatnicy, którzy po raz pierwszy składają sprawozdanie CIT-TP, nie mają, co do zasady, obowiązku przygotowania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U). Jedynie podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową muszą składać zarówno CIT-TP, jak i ORD-U.
Wydłużony termin
Ostatnie informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zamierza wydłużyć o pół roku termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2017 r. oraz sprawozdania CIT-TP. Jest już gotowy projekt rozporządzenia regulującego tę kwestię.
Wszyscy zgadzają się z tym, że propozycja resortu to znaczące odciążenie podatników w okresie pracy nad deklaracjami oraz sprawozdaniami finansowymi. Jednak do pełni szczęścia pozostało jeszcze kilka szczegółów do dopracowania.
CIT-8 do zmiany
Przede wszystkim na razie nie wiadomo, jak wypełnić zeznanie CIT-8, gdy podatnik nie będzie gotowy na 3 kwietnia z dokumentacją cen transferowych oraz ze sprawozdaniem CIT-TP.
Najnowsza, interaktywna wersja formularza CIT-8 (wersja nr 25) udostępniona na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów jest na razie nieprzystosowana do planowanych zmian.
Obecna wersja deklaracji CIT-8 zawiera, mimo planowanego przedłużenia terminu, pola:
● do zadeklarowania, czy podatnik posiada oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, i
● do potwierdzenia, że podatnik załącza do deklaracji CIT-TP.
Termin ma być więc przedłużony, ale aktualny formularz CIT tego nie przewiduje.
Biorąc pod uwagę planowane wydłużenie terminów, publikacja nowego formularza będzie najprawdopodobniej konieczna. Alternatywnie Ministerstwo Finansów może, w drodze wyjaśnień, „podpowiedzieć” podatnikom, jak wybrnąć z tej sytuacji.
Bez korekty we wrześniu
Uzasadnienie do projektu rozporządzenia, które ma wydłużyć terminy, wskazuje, że uproszczone sprawozdanie CIT-TP będzie można dołączyć do deklaracji CIT-8 do końca września. Jednocześnie, zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów, dołączenie CIT-TP w przedłużonym terminie nie będzie wiązało się z koniecznością korekty lub aktualizacji zeznania podatkowego.
Intencja jest bardzo dobra, ale obecnie CIT-TP jest załącznikiem do CIT-8. Nie da się go złożyć „osobno”, ponieważ generuje się on automatycznie po zaznaczeniu w CIT-8 pola, że taki załącznik jest składany.
Ministerstwo powinno zaprojektować oddzielny interaktywny formularz CIT-TP oraz zmienić deklarację CIT-8, tak aby CIT-TP nie stanowił załącznika do rocznej deklaracji CIT i mógł być składany osobno w formie elektronicznej.
Zeznanie roczne w praktyce
Jeśli podatnik już w tych dniach składa deklarację CIT, a nie posiada aktualnie dokumentacji cen transferowych ani sprawozdania CIT-TP, najlepszym rozwiązaniem będzie wypełnienie formularza CIT-8 zgodnie z obecnym stanem faktycznym. W związku z tym w polu 33. formularza należy wskazać liczbę „0” załączników CIT-TP, zaś w polu 34. właściwym dla informacji o załączanym oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych należy zaznaczyć „NIE”. Wówczas elektroniczna wysyłka CIT-8 powinna się zakończyć sukcesem.
Przesłanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz CIT-TP do końca września 2018 r. nie powodowałoby konieczności korekty deklaracji CIT-8, ale tylko pod warunkiem że CIT-TP zostanie technicznie (w postaci osobnej schemy) wyodrębniony z zeznania rocznego CIT-8.
Co ze zwolnieniem
Nie wiadomo też, co z informacją ORD-U. Ustawodawca zlikwidował obowiązek jej złożenia przez tych, którzy składają sprawozdanie CIT-TP. Jeśli jednak CIT-TP nie będzie składany do 3 kwietnia z uwagi na wydłużenie terminu, powstaje wątpliwość, czy przypadkiem nie powinna być przygotowana i złożona informacja ORD-U.
Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów ordynacji podatkowej, przedłużenie terminu na złożenie CIT-TP nie powinno wpłynąć na zwolnienie podatników z obowiązku składania informacji ORD-U. Aktualne przepisy odnoszą się do samego obowiązku sporządzenia CIT-TP, nie określają terminu, do którego podatnik musi je złożyć, aby nie sporządzać informacji o umowach zawartych z nierezydentami.