Usługi niematerialne od podmiotów powiązanych mogą być zaliczane do podatkowych kosztów w wysokości 3 mln zł plus 5 proc. EBITDA – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wyjaśnienia dotyczą obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. ograniczenia w ujmowaniu w podatkowych kosztach usług niematerialnych (np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń), gdy są one kupowane od podmiotów powiązanych (art. 15e ust. 1 ustawy o CIT).
Zgodnie z art. 15e ust. 12 ustawy o CIT ograniczenie stosuje się do nadwyżki wartości kosztów przekraczającej w roku podatkowym kwotę 3 mln zł. Nadwyżka ta jest limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA (art. 15e ust. 1 ustawy o CIT).
Wśród ekspertów pojawiają się różne interpretacje, jak liczyć to ograniczenie.
Koszty uzyskania przychodu / Dziennik Gazeta Prawna
W odpowiedzi na pytanie DGP resort potwierdził, że „koszty usług i praw, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT do wskazanej wyżej wysokości (zasadniczo 3 mln zł) mogą być w całości ujęte w kosztach uzyskania przychodów (o ile spełniają warunki ogólne uznania danego kosztu za koszt uzyskania przychodu), niezależnie od wysokości obowiązującego podatnika w danym okresie limitu. Innymi słowy, limit liczy się jako 3 mln zł plus 5 proc. EBITDA” – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
Resort przypomniał, że w kwocie 3 mln zł nie uwzględnia się kosztów usług i praw wyłączonych z limitowania zgodnie z ust. 11 art. 15e (np. kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem przez podatnika usługi).