Firmy, które handlują z podmiotami powiązanymi, będą miały czas do końca września na udokumentowanie transakcji dla celów podatkowych.

Wynika to z opublikowanego i obowiązującego już rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 555).

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy wskazywali, że mają trudności ze sporządzeniem dokumentacji w ustawowych terminach (9a ust. 7 ustawy o CIT, art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).

Ci, którzy płacą CIT, powinni byli bowiem do końca marca: sporządzić dokumentację cen transferowych (lokalną i grupową), złożyć fiskusowi oświadczenie o jej sporządzeniu, a także dołączyć do zeznania rocznego tzw. uproszczone sprawozdanie (CIT/TP). Podatnicy PIT mieli na wypełnienie tych obowiązków czas do końca kwietnia.

Rozporządzenie przesuwa oba te terminy do końca września. Uproszczenie to ma obowiązywać tylko w latach 2018 (dla dokumentacji składanej za 2017 r.) i 2019 (dla dokumentacji za 2018 r.).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.