Diety, które funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymują w związku z zagranicznym szkoleniem, są wolne od PIT, bo to także podróż służbowa – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadał oddział straży granicznej będący płatnikiem PIT dla 9 funkcjonariuszy uczestniczących w zagranicznym szkoleniu. Przez cały maj 2016 r. uczyli się oni w Grecji, jak prawidłowo zabezpieczać przemieszczanie się uchodźców. Za każdy dzień pobytu oddział wypłacał im 82 euro diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej, zgodnie z art. 117a ust. 3 ustawy o Straży Granicznej. Wypłata ta miała być następnie zrefundowana ze środków unijnych.
Oddział jako płatnik uważał, że pieniądze te są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanej przez podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z tych środków.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał, że wynagrodzenie funkcjonariuszy będzie wolne od podatku, ale na innej podstawie. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 zwolnienie wymagałoby spełnienia warunków określonych w przepisie. Tak się nie stanie, bo unijna agencja wypłaci pieniądze Służbie Granicznej, a nie bezpośrednio funkcjonariuszom.
Zwolnienie jest natomiast możliwe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT. Dotyczy ono diet i innych należności wypłacanych w związku z podróżą służbową – poinformował organ.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-275/16/AD