Jeśli usługobiorcą jest podatnik VAT, to zgodnie z najnowszym orzecznictwem decyduje data wystawienia faktury. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada ogólna.
Podstawowy problem, jaki napotykają firmy z branży budowlanej, to określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Przepisy odmiennie definiują moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług świadczonych na rzecz podatników i pozostałych podmiotów. Dlatego te kwestie należy omówić oddzielnie.
Na rzecz podatnika