Firma, która sprzedaje pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, powinna zaktualizować informację o jego przeznaczeniu.

Na takim stanowisku stoi fiskus, co potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 października 2015 r. (nr IPTPP3/4512-352/15-2/OS). Wcześniej to samo stwierdzili dyrektorzy IS w Warszawie (nr IPPP1/443-193/15-4/EK) i w Katowicach (IBPP2/443-1078/14/I).
Zasadniczo obowiązek złożenia VAT-26 ma przedsiębiorca, który chce odliczyć 100 proc. podatku zawartego w cenie samochodu oraz w wydatkach eksploatacyjnych. Informację tę trzeba zaktualizować, jeżeli zmieni się sposób wykorzystywania samochodu. Należy to zrobić najpóźniej dzień przed tą zmianą. Fiskus uważa, że jest nią również sprzedaż samochodu. Wynika to – jego zdaniem – z tego, że druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, natomiast sprzedaż samochodu wyklucza wykorzystywanie go w ten sposób.
Inaczej widzą to przedsiębiorcy. Tłumaczą, że celem nałożenia obowiązku aktualizacji VAT-26 miało być uzyskanie informacji o tym, że firma nie będzie już wykorzystywała samochodu wyłącznie do biznesu, ale również do celów prywatnych. Wiąże się to bowiem z korektą potrąconego wcześniej w całości VAT od zakupu, a także zmniejszeniem – ze 100 proc. na 50 proc. – podatku odliczanego od wydatków eksploatacyjnych.
Zdaniem przedsiębiorców inaczej jest w przypadku sprzedaży pojazdu, ponieważ nie tyle następuje wówczas zmiana, co całkowite zaprzestanie wykorzystywania pojazdu. Wskazują też, że niezłożenie w takiej sytuacji aktualizacji VAT-26 nie rodzi ryzyka nadużyć podatkowych i jest zbędnym obowiązkiem formalnym.
Szczególny problem mają dilerzy z aktualizacją VAT-26 w przypadku aut demonstracyjnych. W tym wypadku nie obejmuje ich wyłączenie z obowiązku poinformowania fiskusa o przeznaczeniu auta (zawarte w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT). Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w nieprawomocnym orzeczeniu z 26 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Po 1099/14). Podkreślił, że samochody do testowania nie są przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży.
Problem polega na tym, że są one często zbywane od razu w dniu, w którym pojawi się klient chętny je kupić. W takiej sytuacji dilerowi trudno jest spełnić warunek złożenia aktualizacji VAT-26 dzień wcześniej.
W takim wypadku aktualizację wystarczy złożyć w dniu sprzedaży samochodów – wyjaśnił dyrektor IS w Łodzi (nr IPTPP3/4512-352/15-2/OS).