Do usługi składającej się z lekcji muzealnych, warsztatów tematycznych połączonych ze zwiedzaniem muzeum, za którą pobierane są opłaty za wstęp, można zastosować 8-proc. stawkę podatku od towarów i usług. Tak wynika z interpretacji izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiło muzeum będące samorządową instytucją kultury. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi ono odpłatne lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne adresowane do dzieci i młodzieży. Odbywają się one w salach ekspozycyjnych bądź są organizowane w innych pomieszczeniach, ale ze specjalna scenografią – związaną z tematem spotkania – z wykorzystaniem eksponatów.
Reklama
Zajęcia – jak tłumaczyła placówka – są odpłatne i ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej przy zastosowaniu 8-proc. stawki VAT, gdyż zawsze są związane ze zwiedzaniem muzeum. Występujący o interpretację podmiot chciał się upewnić, czy stosuje właściwą stawkę.

Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że postępowanie podatnika jest prawidłowe. Wskazał przy tym, że ustawodawca objął obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc. pozostałe usługi w zakresie kultury, lecz wyłącznie w zakresie wstępu.
Nie można jednak – jak wskazał organ – wstępu kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia), ponieważ z tym związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). Przykładowo z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia. Tak samo jest ze świadczeniami oferowanymi przez muzeum.
Dyrektor przypomniał też, że ograniczenie stosowania obniżonej stawki tylko do wejścia do danego obiektu zakwestionowały sądy administracyjne.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 7 września 2015 r., nr IBPP3/4512–502/15/KG.