Biblioteka, która zwalnia czytelnika z opłat karnych, nie musi wystawiać do końca lutego dokumentu PIT-8C, w którym wykazuje wysokość przychodu z tego tytułu – wyjaśnił w trzech interpretacjach Minister Finansów. O podatku nie ma mowy!

Zmienił w ten sposób dokumenty wydane przez dyrektora katowickiej izby 22 lipca 2009 r. i 20 marca 2014 r. oraz dyrektora izby w Poznaniu z 21 stycznia 2015 r. We wszystkich wcześniejszych interpretacjach urzędnicy uznali, że czytelnicy muszą płacić PIT od umorzonej kary. Takiego samego zdania dyrektor katowickiej izby był jeszcze potem w dokumencie z 30 kwietnia 2015 r. nr IBPBII/1/4511-132/15/DP. Nie został on jednak zmieniony przez Ministra Finansów i ciągle obowiązuje.

We wszystkich sytuacjach pytanie zadawały biblioteki, które za przetrzymanie wypożyczonych książek naliczały opłaty karne. Część czytelników występowała o ich umorzenie. Biblioteki czasem rozpatrywały takie wnioski pozytywnie. To jednak wiązało się z pytaniem, czy po stronie czytelników powstaje z tytułu umorzenia opodatkowany przychód z innych źródeł. Wtedy biblioteki musiałyby wystawiać dokument PIT-8C i przesłać go do końca lutego zarówno czytelnikom, jak i właściwemu urzędowi skarbowemu.

Dyrektorzy poznańskiej i katowickiej izby uznali, że umorzenie kary ma dla czytelników konkretny wymiar finansowy, bo nie muszą oni regulować zobowiązań a więc ich majątek nie zostanie uszczuplony. W dodatku taka preferencja nie dotyczy wszystkich czytelników, a tylko tych których umotywowane wnioski zostaną zaakceptowane. Jest to więc indywidualnie określony przychód z innych źródeł, czytelnicy muszą płacić podatek, a biblioteki wystawiać dokument PIT-8C.

Minister Finansów zmienił to stanowisko i uznał, że o podatku nie ma mowy. Wyjaśnił, że nie każde umorzenie zobowiązania przez urzędników, oznacza przychód po stronie dłużnika. Przykładem jest właśnie sytuacja czytelników, gdzie przyznanie im preferencji nie jest powiązane z żadnym otrzymanym wcześniej przez nich świadczeniem. Książki wypożyczane są bowiem nieodpłatnie. W takiej sytuacji nie powstaje więc przychód i nie trzeba płacić PIT. Biblioteka zaś nie musi zaś wystawiać i przesyłać dalej dokumentu PIT-8C.

Interpretacja Ministra Finansów z 15 czerwca 2015 r. nr DD3.8222.2.239.2015.IMD