Od 1 stycznia 2015 r. kasy oszczędnościowo-kredytowe będą musiały stosować bardziej restrykcyjne zasady rachunkowości niż obecnie. Wynika to z opublikowanego rozporządzenia z 25 czerwca 2014 r.
Zgodnie z nowymi przepisami kasy będą musiały m.in. tworzyć większe odpisy aktualizujące wartość ich należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek. Ministerstwo Finansów oszacowało w uzasadnieniu do projektu, że na skutek wejścia w życie rozporządzenia, SKOK-i zwiększą w przyszłym roku odpisy o 34 mln zł. O tyle samo pogorszą się więc wyniki finansowe kas.
Od 2015 r. SKOK-i będą musiały bowiem odpisać w koszty 20 proc. kredytu lub pożyczki, gdy klient spóźni się o trzy miesiące ze spłatą choć jednej raty, 50 proc. – przy zaległości sześciomiesięcznej i 100 proc. – przy zaległości rocznej.
Obecnie kasy tworzą odpisy w wysokości co najmniej 35 proc., gdy należność jest przeterminowana o trzy miesiące, natomiast w wysokości 100 proc. – gdy termin spłaty został przekroczony o 12 miesięcy.
Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK podkreśla, że rozporządzenie, które ma obowiązywać od 2015 r. będzie już czwartym z kolei regulującym ten zakres w ostatnich trzech latach. – To kolejny wydany w tak krótkim czasie akt prawny, który wpłynie na pogorszenie obrazu sytuacji finansowej i ograniczy rozwój SKOK – komentuje.
Zwraca też uwagę na zbyt krótkie vacatio legis, co – jak mówi – spowoduje znaczące pogorszenie jakości sprawozdań kas.
– Dostosowanie systemów informatycznych do nowych zasad w terminie sześciu miesięcy jest praktycznie niewykonalne – tłumaczy Andrzej Dunajski.
Dodaje, że wiele SKOK-ów realizuje obecnie programy naprawcze, które po wejściu w życie nowych przepisów staną się nieaktualne (ze względu na negatywny wpływ nowych zasad na wyniki finansowe), jeśli ich realizacja przed 2015 r. nie zostanie zakończona.
Kasa Krajowa wielokrotnie wnioskowała o opóźnienie terminu wejścia w życie nowego rozporządzenia co najmniej do 1 stycznia 2016 r.

Etap legislacyjny

Rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – opublikowany w Dzienniku Urzędowym w poz. 880.