Chodziło o spadkobierczynię, która postanowiła sprzedać odziedziczony dom, a za pieniądze ze sprzedaży spłacić kredyt bankowy, którym był on obciążony.
Reklama

Reklama
Spytała izbę skarbową, czy może pomniejszyć przychód o wartość odziedziczonego zobowiązania wobec banku. Zwróciła uwagę na art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.). Zgodnie z nim podstawą opodatkowania jest wartość nabytych praw i rzeczy majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czyli rzeczywista wartość spadku).
Inaczej reguluje to art. 30e ustawy o PIT. Nie przewiduje on możliwości uznania długów spadkowych za koszt podatkowy. Kobieta uważała, że jest to przeoczenie ustawodawcy.
Izba skarbowa była jednak przeciwnego zdania. Wyjaśniła, że przychód ze sprzedaży nieruchomości można pomniejszyć tylko o odpłatne koszty jej zbycia (zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o PIT). Chodzi zatem o udokumentowane nakłady, które zwiększyły jej wartość, oraz ewentualną kwotę podatku od spadków i darowizn – wyjaśniła izba. Podkreśliła, że w tym katalogu nie ma długów spadkowych ani innych zobowiązań finansowych. Nie mogą one pomniejszać przychodu, skoro nie służą do jego uzyskania.
Izba dodała, że kobieta nie musiała spłacać kredytu bankowego z majątku przejętego w spadku. Mogła to zrobić z innych dochodów, np. własnych.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-301/14/BK.