Nie ma katalogu przywilejów fiskalnych, które mogą przejąć spadkobiercy. Gubią się w tym nie tylko podatnicy, lecz także urzędy skarbowe i sądy administracyjne.
Problem dotyczy np. ulgi mieszkaniowej, zwalniającej z PIT przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jeśli podatnik w ciągu dwóch lat przeznaczy go na własne cele mieszkaniowe. Zdarza się jednak, że zainteresowany przed śmiercią zdąży tylko złożyć oświadczenie, że ma zamiar wydać pieniądze na własne cele mieszkaniowe, ewentualnie także ponieść część wydatków w związku z umową przedwstępną. Spadkobiercy dziedziczą wówczas jego zobowiązania podatkowe, sporne jest natomiast, czy przejmują także prawo do ulgi. Sądy wydają w tej kwestii różne wyroki.

Dwa rodzaje praw