Urzędy odmawiają zwrotu nadpłaty daniny pobranej od sprzedaży odziedziczonych jednostek funduszy . Podatnicy nie są jednak bez szans w sądzie
Jeden z czytelników DGP w 2013 r. odziedziczył jednostki funduszu po swojej babci i w tym roku je też umorzył. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako płatnik pobrało podatek od całości uzyskanego przez niego przychodu. Według czytelnika zrobiło to niesłusznie, ponieważ podatek powinien być pobrany, po odliczeniu od przychodów z umorzenia jednostek wydatków poniesionych na ich zakup przez babcię. Dodał też, że jego tezę potwierdza wola ustawodawcy, który doprecyzował – ale dopiero z początkiem 2014 r. – przepisy w tym zakresie. Podatnik w piśmie do urzędu powołał się też na korzystne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadły 11 października 2013 r. w sprawach o sygn. akt II FSK 2824/11 i II FSK 941/12.
Wniosek czytelnika okazał się jednak bezskuteczny. – Urząd odmówił mi zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że wyroki NSA, które przytoczyłem, zapadły w indywidualnej sprawie – mówi zainteresowany. Pyta, czy może coś jeszcze zrobić w tej sprawie.