Ulgę mieszkaniową w podatku od spadków odzyskają ci, którzy stracili ją po zmianie przepisów w 2007 r.
Chodzi o osoby, które aby nie płacić podatku od dziedziczenia mieszkania musiały sprawować nad niespokrewnionym z nimi spadkodawcą dwuletnią opiekę na podstawie umowy. Wymogi formalne dotyczące jej zawierania zmieniły się od 1 stycznia 2007 r. Niestety brak przepisów przejściowych pozbawił zwolnienia osoby, które umowy zawierały wcześniej, ale spadek nabyły już w nowym stanie prawnym. Przepisy zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 36/10). Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu, który wykonuje to orzeczenie.
Doktor Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z kancelarii Initium, wyjaśnia, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego spadkobiercy mieli możliwość wznowienia postępowania w odniesieniu do decyzji nakładającej podatek. – Mieli na to miesiąc od ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw. W praktyce wiele osób nie podjęło stosownych postępowań – mówi Krzysztof Biernacki.