Ulgę mieszkaniową w podatku od spadków odzyskają ci, którzy stracili ją po zmianie przepisów w 2007 r.
Chodzi o osoby, które aby nie płacić podatku od dziedziczenia mieszkania musiały sprawować nad niespokrewnionym z nimi spadkodawcą dwuletnią opiekę na podstawie umowy. Wymogi formalne dotyczące jej zawierania zmieniły się od 1 stycznia 2007 r. Niestety brak przepisów przejściowych pozbawił zwolnienia osoby, które umowy zawierały wcześniej, ale spadek nabyły już w nowym stanie prawnym. Przepisy zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 36/10). Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu, który wykonuje to orzeczenie.
Doktor Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z kancelarii Initium, wyjaśnia, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego spadkobiercy mieli możliwość wznowienia postępowania w odniesieniu do decyzji nakładającej podatek. – Mieli na to miesiąc od ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw. W praktyce wiele osób nie podjęło stosownych postępowań – mówi Krzysztof Biernacki.
Zgodnie z projektem wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną będzie można złożyć do 31 grudnia 2013 r. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, ile osób z tego uprawnienia w praktyce będzie mogło skorzystać. Resort poinformował, że jedyne dane w tym zakresie zbierane były na potrzeby TK. Wynika z nich, że w całym kraju do 30 marca 2011 r. wystąpiło 47 przypadków ustalenia podatku spadkobiercom, którzy sprawowali opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r., a spadkodawca zmarł po tym dniu.
Etap legislacyjny
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych