Kontynuacja prowadzenia firmy po śmierci jej właściciela pozwala korzystać z niektórych wcześniej przysługujących mu praw.
W styczniu 2013 r. zmarł ojciec podatnika, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. liniowym PIT. Spadek nabyli podatnik, dwójka jego dorosłego rodzeństwa i matka. Wszyscy zawiązali spółkę cywilną w celu kontynuowania działalności. Podatek opłacają na zasadach ogólnych. W latach 2009, 2010 i 2011 zmarły przedsiębiorca poniósł stratę z działalności. Podatnik chciał wiedzieć, czy rozliczając dochody z firmy za lata 2013 i 2014, będzie miał prawo – jako spadkobierca – uwzględnić straty odnotowane przez firmę ojca. Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi będzie mógł tak postąpić.
Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dochód można obniżyć o wysokość straty poniesionej z tego samego źródła przychodów, w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. straty.