Kontynuacja prowadzenia firmy po śmierci jej właściciela pozwala korzystać z niektórych wcześniej przysługujących mu praw.
W styczniu 2013 r. zmarł ojciec podatnika, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. liniowym PIT. Spadek nabyli podatnik, dwójka jego dorosłego rodzeństwa i matka. Wszyscy zawiązali spółkę cywilną w celu kontynuowania działalności. Podatek opłacają na zasadach ogólnych. W latach 2009, 2010 i 2011 zmarły przedsiębiorca poniósł stratę z działalności. Podatnik chciał wiedzieć, czy rozliczając dochody z firmy za lata 2013 i 2014, będzie miał prawo – jako spadkobierca – uwzględnić straty odnotowane przez firmę ojca. Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi będzie mógł tak postąpić.
Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dochód można obniżyć o wysokość straty poniesionej z tego samego źródła przychodów, w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. straty.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane przepisami prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W przypadku kontynuowania przez spadkobierców – na ich własny rachunek – działalności spadkodawcy, przechodzą na nich również przysługujące mu uprawnienia o charakterze niemajątkowym (np. prawo do złożenia korekty deklaracji czy zeznania, prawo do złożenia odwołania czy też skargi od decyzji, przy czym dotyczy to tylko uprawnień związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).
Zdaniem organu podatkowego do praw majątkowych należy zaliczyć m.in. prawo do obniżenia dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego przez spadkobiercę o wysokość straty z tego źródła przychodu poniesionej przez spadkodawcę. Podatnik może więc obniżyć dochód uzyskany z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (a kontynuowanej na zasadach sukcesji po zmarłym ojcu) o wysokość straty poniesionej przez spadkodawcę w latach 2009–2011. Obniżenia należy dokonać stosownie do prawa do udziału w zysku spółki (co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT) oraz z zastrzeżeniem zasad dotyczących odliczania strat, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 czerwca 2013 r. sygn. IPTPB1/415-225/13-2/AG