Ministerstwo Finansów chce zmienić moment, w którym tzw. koszty pośrednie (np. prenumeraty fachowych gazet) są zaliczane do kosztów podatkowych.
Zgodnie z opublikowanym projektem od 2014 roku wydatki będą ujmowane jako koszt podatkowy w dniu, w którym zostaną zaksięgowane jako koszt w księgach rachunkowych – na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Obecnie przepisy mówią o dniu, w którym wydatek jest ujmowany w księgach. Różnica sprowadza się więc do „ujęcia jako koszt w księgach” a „ujęcia w księgach” – a więc niekoniecznie jako koszt rachunkowy. Chodzi o art. 15 ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i art. 22 ust. 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
O to, czy wydatek musi być ujęty jako koszt w księgach, by mógł być zaliczony do kosztów podatkowych, dziś toczy się spór między podatnikami a fiskusem, często z udziałem sądów. Po zmianie sprawa zostanie definitywnie rozstrzygnięta.