Podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonują koszty według daty wystawienia faktury - mówi Sławomir Czyż, doradca podatkowy, wspólnik w Czyż Łabno doradcy podatków.
Niektórzy przedsiębiorcy ponoszą jeszcze pewne wydatki, które dotyczą przychodów zaklasyfikowanych do 2012 roku – np. koszty reklamy, prenumerat czy ubezpieczeń. Jak rozliczać tego typu wydatki?

Wszystkie koszty musimy podzielić na koszty bezpośrednio albo pośrednio związane z przychodami. Zacznijmy od kosztów bezpośrednich. Takim kosztem może być na przykład uiszczony w 2013 r. podatek akcyzowy od sprzedaży konkretnych wyrobów akcyzowych, która to sprzedaż została zrealizowana w 2012 r. W przypadku firm prowadzących księgi rachunkowe przyporządkowanie bezpośrednich kosztów do określonego roku podatkowego zależy od tego, kiedy zostały one poniesione. Jeśli po zakończeniu roku podatkowego, ale do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego przez firmę i nie później niż do upływu terminu złożenia rocznej deklaracji CIT-8, to koszty te należy potrącić w tym roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest to ostatni dzień marca; w tym roku z uwagi na to, że dzień ten wypada w niedzielę, a w poniedziałek przypada drugi dzień świąt wielkanocnych – będzie to wtorek, 2 kwietnia). Jeżeli jednak koszty zostały poniesione później – albo po dniu złożenia sprawozdania, albo po upływie terminu do złożenia deklaracji – to koszty potrąca się już w kolejnym roku podatkowym.