Wykazaną w deklaracji stratę podatkową można odliczać od dochodu przez 5 kolejnych lat. Fiskus może jednak weryfikować to zeznanie nawet przez ponad 10 lat.
Średnio prawie co trzecie przedsiębiorstwo opodatkowane CIT wykazuje w deklaracjach podatkowych stratę. To blisko 100 tys. firm. Oznacza to, że tyle podmiotów co roku nie deklaruje dochodu i nie wpłaca podatku dochodowego do urzędu skarbowego. Przeciętna kwota straty to ponad 300 tys. zł. Takimi firmami szczególnie interesuje się fiskus. Powód? Stratę można odliczyć od dochodu w kolejnych latach podatkowych.
Weryfikacja przez urzędników deklaracji ze stratą co roku jest wpisywana do krajowych planów dyscypliny podatkowej. Ministerstwo Finansów określa w nich działania, które negatywnie wpływają na bieżące wpływy podatkowe, i wydaje wytyczne dla urzędów oraz izb skarbowych dotyczące czynności sprawdzających i kontroli. Plan na 2013 r. jeszcze nie został opublikowany. Jednak z zatwierdzonych w styczniu „Zadań urzędów kontroli skarbowej w 2013 roku” wynika, że UKS nadal będą szczególnie wnikliwie sprawdzać rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania i to, czy przy rozliczeniu podatków dochodowych nie doszło do nadużyć.