Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg można uzyskać poprzez wykazanie dwuletniej praktyki i poddanie się weryfikacji wiedzy przed komisją.
Trwają prace nad deregulacją uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W konsekwencji zmian minister finansów może zaprzestać wydawania certyfikatu. Jednak obecnie można go otrzymać na dwa sposoby poprzez stosowne wykształcenie z rachunkowości (studia magisterskie lub podyplomowe) w przypadku trzyletniej praktyki w księgowości lub poprzez zdanie egzaminu i wykazanie dwuletniej praktyki. Znana jest już wysokość opłaty egzaminacyjnej, która będzie obowiązywała w 2013 roku. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508) jej kwota stanowi 40 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przyszłym roku wynagrodzenie to będzie wynosiło 1600 zł. Wartość taka została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2012 r. (Dz.U. poz. 1026). Dlatego za egzamin trzeba będzie zapłacić 640 zł.

Trzeba złożyć podanie