Ministerstwo Finansów przygotowało listę zawodów, do których dostęp powinien być otwarty. Pełnej deregulacji miałyby być poddane uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Informacje te potwierdza Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów. Obecnie certyfikat można uzyskać na dwa sposoby. Uprawnienia może otrzymać osoba z dwuletnią praktyką, jeżeli zda egzamin, lub taka, która legitymuje się odpowiednim wykształceniem z rachunkowości oraz trzyletnią praktyką.

Stefan Czerwiński, biegły rewident, sekretarz zarządu głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, twierdzi, że część krajów europejskich reguluje tę profesję przepisami, niektóre zaś, jak np. Anglia, mają system certyfikatów opartych na zaufaniu rynku. Właśnie certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) wydawany przez organizację w Wielkiej Brytanii to potwierdzenie kwalifikacji z zakresu finansów i rachunkowości uznawane przez pracodawców na całym świecie.

6362 sztuki certyfikatów księgowych wydał minister finansów w 2011 roku

Likwidacja uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych spowoduje więc lukę, którą wypełnią krajowe organizacje, które będą kształcić wyspecjalizowanych fachowców.

– Rezygnacja z egzaminu weryfikującego wiedzę księgowego może uzasadniać fakt, że średnia zdawalność to 25 proc., a liczba uzyskiwanych uprawnień za jego pośrednictwem to zaledwie 3 procent wydawanych certyfikatów – twierdzi nasz rozmówca.

Deregulacja oznaczałaby, że każda osoba będzie mogła prowadzić biuro rachunkowe bez konieczności uzyskania uprawnień. To rynek będzie jedynym regulatorem. Pozostaje jednak kwestia odpowiedzialności cywilnej.

Według Stefana Czerwińskiego powinny pozostać dotychczasowe przepisy wykonawcze wymagające od usługowo prowadzącego księgi rachunkowej wykupu polisy OC. W przeciwnym razie klient nie powinien decydować się na korzystanie z usług przedsiębiorcy, który dobrowolnie nie będzie jej posiadał.

Warto dodać, że resort planuje też zmiany w dostępie do zawodu doradcy podatkowego (egzamin zawodowy nie będzie obejmował zakresu wiedzy, którą dany kandydat zdał na studiach).

Etap legislacyjny Założenia do projektu ustawy deregulacyjnej