Co roku tysiące kandydatów stara się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z danych za lata 2009 – 2010 wynika jednak, że tylko 3 proc. osób uzyskało uprawnienia po zdanym egzaminie i 2-letnim doświadczeniu zawodowym. Reszta to osoby, które mają 3 lata praktyki i odpowiednie wykształcenie z rachunkowości.

Z kolei z informacji dostępnych na stronie resortu wynika, że w 2011 r. tendencja była podobna. W tym okresie wydano ok. 6 tysięcy certyfikatów księgowych, ale zaledwie 5 proc. z nich mogło przejść weryfikację wiedzy. Tymczasem wszystkie te osoby mogą założyć biuro rachunkowe i prowadzić nie tylko księgi rachunkowe, ale również rozliczenia podatkowe.

Praktyka zawodowa