Dla rozliczeń z urzędem skarbowym ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania podatnika. Każdą przeprowadzkę pod nowy adres trzeba zgłosić w skarbówce przy okazji najbliższych rozliczeń.
Podatnicy posiadający dwa meldunki – stały i czasowy – nie wiedzą, czy i jak informować o tym skarbówkę. Problem wynika z tego, że osoby fizyczne nieprowadzące firm lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT w kontaktach z administracją posługują się już tylko numerem PESEL. W związku z tym fiskus zmianę danych podatników pobiera z rejestru PESEL.
– Dla urzędów skarbowych kluczowe jest miejsce zamieszkania. Tymczasem w rejestrze PESEL umieszczane są informacje o adresach zameldowania, bez wskazania, który z nich jest adresem faktycznego zamieszkania obywatela – stwierdza pani Alicja z Wrocławia, która zwróciła nam uwagę na te wątpliwości.