Urzędy skarbowe różnie interpretują obowiązek aktualizacji danych przez podatników VAT. Chodzi o przypadek zmiany właściwości miejscowej przedsiębiorcy, który jednocześnie jest podatnikiem VAT. Jedne urzędy wzywają lub informują podatnika o konieczności złożenia VAT-R i nakładają kary za brak aktualizacji. Inne urzędy czekają, aż podatnik sam się zorientuje o konieczności złożenia VAT-R.

– To jest jakaś paranoja. W Krajowej Informacji Podatkowej jednego dnia usłyszałem, że jeśli zmieniam miejsce prowadzenia firmy, to muszę złożyć VAT-R. Innym razem już o takim obowiązku urzędnik infolinii mnie nie zawiadamiał – opisuje pan Leszek z Inowrocławia w rozmowie z DGP.

Rejestracja dla celów VAT

Zgłoszenie rejestracyjne jest jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT. W przypadku gdy dochodzi do zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego konieczna jest aktualizacja danych umieszczonych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R.

– Obowiązek aktualizacji spoczywa na podatniku i powinien nastąpić w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, bez uprzedniego wezwania ze strony urzędu skarbowego – podkreśla Andrzej Pośniak, ekspert podatkowy z CMS Cameron McKenna.

Według Andrzeja Nikończyka, doradcy podatkowego, partnera w KNDP, ustawowy termin na poprawienie danych jest dość krótki i czasem nie da się go dotrzymać, np. gdy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter konstytutywny, zaś sąd wysyła nam postanowienie o jego dokonaniu pocztą.

– Jak wiadomo, ta działa różnie i może się opóźnić z dostarczeniem przesyłki – zauważa Andrzej Nikończyk.

Dublowanie zgłoszeń

Od kilku miesięcy z obowiązku aktualizacji danych są zwolnieni niektórzy podatnicy. Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, wyjaśnia, że uproszczenia dotyczą podatników, w przypadku których zmianie uległy dane objęte jednocześnie zgłoszeniem NIP-1 albo NIP-2. Zmiana ta jest sensowna, nie ma potrzeby dublowania tych samych informacji na dwóch odrębnych formularzach przeznaczonych dla tego samego organu.

– Jednak trzeba pamiętać, że to uproszczenie nie dotyczy sytuacji, gdy zgłaszane zmiany powodują jednocześnie zmianę właściwości organu podatkowego (np. w związku ze zmianą siedziby właściwy miejscowo staje się inny urząd skarbowy) – zastrzega Marek Wojda.

Ekspert dodaje, że wówczas konieczne jest złożenie dodatkowo aktualizacji VAT-R, co do zasady, bezpośrednio do nowego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany (chociaż w praktyce czasem podatnicy objęci Krajowym Rejestrem Sądowym załączają aktualizację VAT-R do dokumentów składanych do sądu rejestrowego).

– Jeśli podatnik prawidłowo zgłosił zmianę właściwości na innym formularzu, lecz zapomniał o złożeniu dodatkowo aktualizacji VAT-R, wskazana wydaje się powściągliwość w sięganiu przez organ, podatkowy po kary (i wzywanie podatnika do uzupełnienia braków) – ocenia Marek Wojda.

Aktualizacja danych na innym druku niż VAT-R nie powinna być karana